Menu Close

LAISVOS DARBO VIETOS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

Ieškome naujo komandos nario ikimokyklinio ugdymo auklėtojo pareigoms užimti.

Darbo krūvis – 1 etatas.

Darbo sutartis – terminuota, su galimybe neterminuotai.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti – ikimokyklinio ugdymo auklėtojo profesinė kvalifikacija.

Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Įdarbinama nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

Dokumentai priimami nuo birželio 23 d. iki liepos 30 d. adresu V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, pasiteiravimui – 841581476, el. p. info@kursenueglute.lt

Pretendentai iki 2021 m. liepos 30 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Privalumai:

1. Buvusių darboviečių rekomendacijos.

2. Darbo patirtis ikimokyklinio ugdymo auklėtojos pareigose.

Pretendentai dokumentus nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentams. Apie atrankos datą ir atrinktus kandidatus dalyviai bus informuoti asmeniškai.

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“ SKELBIA ATRANKĄ NEFORMALIOJO UGDYMO MOKYTOJO(S) (KŪNO KULTŪRA) PAREIGOMS UŽIMTI

Darbo krūvis – 0,75 etato.

Darbo sutartis – neterminuota.

Mokytojas privalo atitikti vieną iš šių reikalavimų:

– turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą ir fizinio auklėjimo ar kūno kultūros pedagogo kvalifikaciją;

– baigęs fizinio auklėjimo, sporto ar kūno kultūros programą ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją;

– būti išklausęs ne mažiau kaip 40 val. (1,5 studijų kredito) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursą.

Darbo užmokestis priklauso nuo darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Įdarbinama nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Dokumentai priimami nuo birželio 28 d. iki liepos 30 d. adresu V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, pasiteiravimui – 841581476, el. p. info@kursenueglute.lt

Pretendentai iki 2021 m. liepos 30 d. privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.

Privalumai:

1. Buvusių darboviečių rekomendacijos.

2. Darbo patirtis dirbant su ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikais.

Pretendentai dokumentus nurodytu adresu pristato asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentams. Apie atrankos datą ir atrinktus kandidatus dalyviai bus informuoti asmeniškai.

Skip to content