VERSIJA NEĮGALIEMS

 


V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, LT-81149
Tel./faks. – (8 41) 58 14 76
Elektroninis paštas – info@kursenueglute.lt

Steigėjas

Steigėjas

Draugaukime Facebook’e!

K V I E T I M A S

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ BENDRUOMENEI

DALYVAUTI

POPIETĖJE „50-ČIO ŽIBINTAI“

DATA: 2016-11-11 d. 16:00

images 1

2016-11-07 – 2016-11-10 KVIEČIAMOS GRUPĖS,TĖVELIAI SU SAVO MAŽAISIAIS NAMUOSE GAMINTIS ŽIBINTUS IR JUOS PRISTATYTI AUKLĖTOJOMS IKI 2016-11-10 d.

2016-11-10 GRUPIŲ AUKLĖTOJOS INFORMUOJA ORGANIZATORES APIE TURIMUS ŽIBINTUS. ŽIBINTŲ IŠ GRUPĖS – NE MAŽIAU NEGU VAIKŲ. PAGEIDAUTINA – DVIGUBAI DAUGIAU smiley

 

POPIETĖS ORGANIZATORĖS:

V. PILECKIENĖ

A. LEIŠIENĖ

V. BUTKIENĖ

V. ALEKSANDRAVIČIENĖ

GERB. KOLEGOS, TĖVELIAI,

KVIEČIAME

PABŪTI  BENDRUOMENIŠKAIS IR

SUDALYVAUTI RYTMETYJE

 „PYRAGŲ DIENA PO SKAROTA EGLUTE“

DATA: 2016-11-04

rodyklė

TAI, KO TIKIMĖS IŠ JŪSŲ:

 1. IŠSIKEPTI PYRAGĄ
 2. ATSINEŠTI Į SALĘ 10:30 val.
 3. VAIŠINTI IR PARDAVINĖTI PYRAGŲ GABALĖLIUS KOLEGOMS, BENDRUOMENĖS NARIAMS.

Arba:

 1. ATVYKTI Į SALĘ 10:30 val.
 2. NUSIPIRKTI PYRAGO GABALĖLĮ (TIKĖTINA NE VIENĄ smiley )
 3. PASKANAUTI smiley

 

SURINKTOS LĖŠOS BUS SKIRTOS TAKTILINĖMS PRIEMONĖMS SPECIALIŲJŲ GRUPIŲ UGDYTINIAMS.

 

P.S. Arbatžolių arbata pasirūpinsime, o pageidaujantys kavos (kolegos ir puodelių) – nepamirškite atsinešti.

 

POPIETĖS ORGANIZATORĖS:

G. RAČKAUSKIENĖ

R. ŠUKIENĖ

D. JOKUBAUSKIENĖ

Šventinis rytmetys „Duonelė ant mano stalo“

    2016- 10-25 d.  rytmetį  „Pelėdžiukų“ ir „Boružėlių“  grupių ugdytiniai apsilankę lopšelio-darželio etnografiniame kambaryje, pamatė ir pačiupinėjo senovinius rakandus, išklausė auklėtojos Valdos  pasakojimą apie senolių darbą ir ilgą duonos kelią nuo pasėto grūdelio iki garuojančio kepaliuko ant stalo. Svetingai buvome sutikti gaspadinės (auklėtoja Genovaitė), kuri vaikams pasakojo apie rugių sėjimą, kūlimą, malimą (vaikai patys galėjo pabandyti malti grūdelius), duonos raugimą ir užmaišymą iki duonos kepimo. Auklėtoja Genovaitė  su vaikais užmaišė, suformavo  kepaliuką, įdėjo į kepimo indą  ir nunešė virėjoms, kad iškeptų duonelę.  Kol duona kepė, Auklėtoja Aurelija ir meninio ugdymo mokytoja Vida  su vaikais pažaidė senovinius žaidimus „Šiaudų batai“, „Šiaudų kūlis“. Prisiminė geras patarles „Darbštus duoną augina, tinginys badą augina“, „Duona už auksą brangesnė“ arba „Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“. Netrukus darželis viliojo  saldžiu duonos kvapu. Gražiais žodeliais: „Duonutė“, „Duonelė“, „Duonytė“, „Duonuže“ vaikai linksmi skubėjo į grupę ragauti iškeptos duonelės.

                                                                                                                         „Boružėlių“ ir „Pelėdžiukų“ grupių auklėtojos Genovaitė, Aurelija, Valda

IMG_2309 IMG_2330 - Kopija (2) IMG_2333 - Kopija (2) IMG_2371 - Kopija IMG_2347 - Kopija IMG_2358 - Kopija IMG_2322 - Kopija (2) IMG_2325 - Kopija (2) IMG_2455 - Kopija         

atsisiųsti (4)                 
Projects – Erasmus+  ,,ABA – OUR NEW VIEW IN SPECIAL EDUCATION"
 
01-10-2016 starts the project "ABA – our new view in special education", no. 2016-1-LT01- KA201-023166 Erasmus + KA2 program (general education sector). The project is financed by the European Union, administered – Education Exchange Support Foundation.
Project duration – 26 months.
Collaborative work, came together 6 European countries: Lithuania, Italy, Spain, Bulgaria, Greece and Turkey. Our organization – the project applicant and main coordinator.
The aim of the project – to enable the ABA (applied Behavior Analysis) approach to autism syndrome children with education.
Will be created intellectual outputs, organized publicity activities and educational visits (seminar for teachers about working with children with autism syndrome – in Lithuania and practical ABA methods experience use for teachers – in Turkey).

 

Lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo Europos judrumo savaitės renginiuose, kurie vyko rugsėjo 16-22 dienomis. 

 • Rugsėjo 16 d. 10.30 val.  Lopšelio-darželio bendruomenės masinis šokis vidiniame kiemelyje.
 • Rugsėjo 19 d. 10.30 val.  Visų darželio grupių bėgimas aplink darželio teritoriją, vyresniųjų ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų bėgimas mokyklos stadione.
 • Rugsėjo 20 d. 10.30 val. Estafetės ,,Judėk pirmyn", kuriose dalyvaus vaikai, tėveliai ir darželio darbuotojai.
 • Rugsėjo 21 d. 10.30 val. ,,Futboliuko" turnyras.
 • Rugsėjo 22 d. 10.30 val. Dviratukų ,,Rieda ratai rateliukai" šventė, skirta Tarptautinei dienai be automobilio.

 Šokome, bėgome, rungtyniavome, važiavome su dviratukais, paspirtukais, žaidėme futboliuką. ketvirtadienį, rugsėjo 22 d., pasibaigus dviratukų ,,Rieda ratai rateliukai" šventei, kuri buvo skirta tarptautinei dienai be automobilio, lopšelio-darželio direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui apdovanojo grupes diplomais ir siurprizais už aktyvų dalyvavimą Europos judrumo savaitės renginiuose. O kaip mes sportavome, šokome, žaidėme prašome pasižiūrėti užfiksuotas akimirkas. 

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=SQCVhkedchU[/embedyt]

 

atsisiųsti (4)

Norime pasidžiaugti, kad nuo 2016-10-01 d. startuoja projektas „ABA – our new view in special education“ (ABA – mūsų naujas požiūris į specialųjį ugdymą), ,,Erasmus +” programos KA2 (bendrojo ugdymo sektoriaus). Projektą finansuoja Europos sąjunga, administruoja – Švietimo mainų paramos fondas.

Bendram darbui apsijungs 6 Europos šalys: Lietuva, Italija, Ispanija, Bulgarija, Graikija ir Turkija. Mūsų įstaiga – šio projekto pareiškėjas ir pagrindinis koordinatorius. Projektas truks 2 metus.

Projekto tikslas – įgalinti ABA (applied behaviour analysis) metodo taikymą autizmo sindromą turinčių vaikų ugdymui.

Numatyti intelektiniai produktai:

1. ABA integravimo į švietimą galimybių studija;

2. ABA metodikos rinkinys.

Numatyti mokymosi vizitai:

– seminaras mokytojams apie darbą su autizmo sindromą turinčiais vaikais – Lietuvoje;

– praktinė ABA metodų naudojimo patirtis mokytojams – Turkijoje.

             Picture 126                                         2016 m. rugsėjo 14 d. 13.30 val. įvyko metodinis pasitarimas su priešmokyklinio ugdymo pedagogais ir pirmų klasių Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos mokytojomis. Pasitarimo metu buvo aptarta skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per visapusišką veiklą, vaikų pasiruošimas mokyklai, adaptacija, motyvacija dirbti komandose ir kt.

 

   

Perlaukus, per žalią mišką                                    Pažiūrėk pirma rugsėjo

Vasara lyg kiškis pyška.                                       Pro rudens vartus įėjo.

Nešasi dienos ilgumą,                                          Spalvos kitos ir žiedai

Saldų žemuogės kvapnumą.                                 Ūgtelėję ir vaikai.

              Šventės metu buvo pasveikinti mažieji mūsų draugai – vaikai, tėveliai ir visa bendruomene Su Rugsėjo 1-ąja. Šie metai paskelbti ypatingi metai, tai jubiliejiniai metai  „50 metų po skarota eglute“. Visus susirinkusius sveikino darželio direktorė Dainora Kuprienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liuda Miknienė. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Kuršenų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios monsinjoras Vytautas Kadys pašventino naująją lopšelio-darželio vėliavą, grupių vėliavėles ir palaimino vaikučius, tėvelius, darbuotojus ir visus kitus šventės svečius, linkėdamas eiti kartu su Dievu.

             Šventėje visi kartu šoko, dainavo, vaikai papuošė kiemą spalvotais piešiniais kreidelėmis. Šventės metu vyko piknikas lauke kur visi kartu bendravo, susipažino, žaidė. Šventę vainikavo paleisti į orą balionai, kurie lai jie neša mūsų svajones, lūkesčius ir viltis į aukštai, aukštai lyg dangaus…

Picture 232Picture 231Picture 256Picture 235Picture 247Picture 258Picture 259Picture 266 Picture 271Picture 310Picture 291Picture 296Picture 282Picture 309Picture 287Picture 288