VERSIJA NEĮGALIEMS

 


V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, LT-81149
Tel./faks. – (8 41) 58 14 76
Elektroninis paštas – info@kursenueglute.lt

Steigėjas

Steigėjas

Draugaukime Facebook’e!

atsisiųsti (4)                 
Projects – Erasmus+  ,,ABA – OUR NEW VIEW IN SPECIAL EDUCATION"
 
01-10-2016 starts the project "ABA – our new view in special education", no. 2016-1-LT01- KA201-023166 Erasmus + KA2 program (general education sector). The project is financed by the European Union, administered – Education Exchange Support Foundation.
Project duration – 26 months.
Collaborative work, came together 6 European countries: Lithuania, Italy, Spain, Bulgaria, Greece and Turkey. Our organization – the project applicant and main coordinator.
The aim of the project – to enable the ABA (applied Behavior Analysis) approach to autism syndrome children with education.
Will be created intellectual outputs, organized publicity activities and educational visits (seminar for teachers about working with children with autism syndrome – in Lithuania and practical ABA methods experience use for teachers – in Turkey).

 

Lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai dalyvavo Europos judrumo savaitės renginiuose, kurie vyko rugsėjo 16-22 dienomis. 

  • Rugsėjo 16 d. 10.30 val.  Lopšelio-darželio bendruomenės masinis šokis vidiniame kiemelyje.
  • Rugsėjo 19 d. 10.30 val.  Visų darželio grupių bėgimas aplink darželio teritoriją, vyresniųjų ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų bėgimas mokyklos stadione.
  • Rugsėjo 20 d. 10.30 val. Estafetės ,,Judėk pirmyn", kuriose dalyvaus vaikai, tėveliai ir darželio darbuotojai.
  • Rugsėjo 21 d. 10.30 val. ,,Futboliuko" turnyras.
  • Rugsėjo 22 d. 10.30 val. Dviratukų ,,Rieda ratai rateliukai" šventė, skirta Tarptautinei dienai be automobilio.

 Šokome, bėgome, rungtyniavome, važiavome su dviratukais, paspirtukais, žaidėme futboliuką. ketvirtadienį, rugsėjo 22 d., pasibaigus dviratukų ,,Rieda ratai rateliukai" šventei, kuri buvo skirta tarptautinei dienai be automobilio, lopšelio-darželio direktorė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui apdovanojo grupes diplomais ir siurprizais už aktyvų dalyvavimą Europos judrumo savaitės renginiuose. O kaip mes sportavome, šokome, žaidėme prašome pasižiūrėti užfiksuotas akimirkas. 

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=SQCVhkedchU[/embedyt]

 

atsisiųsti (4)

Norime pasidžiaugti, kad nuo 2016-10-01 d. startuoja projektas „ABA – our new view in special education“ (ABA – mūsų naujas požiūris į specialųjį ugdymą), ,,Erasmus +” programos KA2 (bendrojo ugdymo sektoriaus). Projektą finansuoja Europos sąjunga, administruoja – Švietimo mainų paramos fondas.

Bendram darbui apsijungs 6 Europos šalys: Lietuva, Italija, Ispanija, Bulgarija, Graikija ir Turkija. Mūsų įstaiga – šio projekto pareiškėjas ir pagrindinis koordinatorius. Projektas truks 2 metus.

Projekto tikslas – įgalinti ABA (applied behaviour analysis) metodo taikymą autizmo sindromą turinčių vaikų ugdymui.

Numatyti intelektiniai produktai:

1. ABA integravimo į švietimą galimybių studija;

2. ABA metodikos rinkinys.

Numatyti mokymosi vizitai:

– seminaras mokytojams apie darbą su autizmo sindromą turinčiais vaikais – Lietuvoje;

– praktinė ABA metodų naudojimo patirtis mokytojams – Turkijoje.

             Picture 126                                         2016 m. rugsėjo 14 d. 13.30 val. įvyko metodinis pasitarimas su priešmokyklinio ugdymo pedagogais ir pirmų klasių Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos mokytojomis. Pasitarimo metu buvo aptarta skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per visapusišką veiklą, vaikų pasiruošimas mokyklai, adaptacija, motyvacija dirbti komandose ir kt.

 

   

Perlaukus, per žalią mišką                                    Pažiūrėk pirma rugsėjo

Vasara lyg kiškis pyška.                                       Pro rudens vartus įėjo.

Nešasi dienos ilgumą,                                          Spalvos kitos ir žiedai

Saldų žemuogės kvapnumą.                                 Ūgtelėję ir vaikai.

              Šventės metu buvo pasveikinti mažieji mūsų draugai – vaikai, tėveliai ir visa bendruomene Su Rugsėjo 1-ąja. Šie metai paskelbti ypatingi metai, tai jubiliejiniai metai  „50 metų po skarota eglute“. Visus susirinkusius sveikino darželio direktorė Dainora Kuprienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liuda Miknienė. Šventėje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Kuršenų miesto seniūnas Vytautas Gedmontas. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios monsinjoras Vytautas Kadys pašventino naująją lopšelio-darželio vėliavą, grupių vėliavėles ir palaimino vaikučius, tėvelius, darbuotojus ir visus kitus šventės svečius, linkėdamas eiti kartu su Dievu.

             Šventėje visi kartu šoko, dainavo, vaikai papuošė kiemą spalvotais piešiniais kreidelėmis. Šventės metu vyko piknikas lauke kur visi kartu bendravo, susipažino, žaidė. Šventę vainikavo paleisti į orą balionai, kurie lai jie neša mūsų svajones, lūkesčius ir viltis į aukštai, aukštai lyg dangaus…

Picture 232Picture 231Picture 256Picture 235Picture 247Picture 258Picture 259Picture 266 Picture 271Picture 310Picture 291Picture 296Picture 282Picture 309Picture 287Picture 288  

 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje – darželyje „Eglutė“: „Pelėdžiukų“, „Boružėlių“, Daugėlių lopšelio- darželio priešmokyklinio „Kiškučių“ grupių ugdytiniai, pedagogai, auklėtojos, tėveliai kovą-balandį vykdė projektą „Vaikai – spalvų draugai“.  Projekto tikslas – nusiteikti džiugiai kūrybinei veiklai, tenkinant vaikų poreikį pažinti spalvas ir bendradarbiauti su kitais vaikais.

Plačiau

Valda Pileckienė ir Aurelija Leišienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio darželio “Eglutė” specialiųjų grupių auklėtojos, 2016 m. balandžio 27 d. dalyvavo Respublikinėje parodoje „Pasipuošęs senas batas“, kurią organizavo Šiaulių lopšelis – darželis „Kregždutė“ ir Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras organizavo.

Plačiau