Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

darželio

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

Teisinė forma   biudžetinė įstaiga

Steigėjas  Šiaulių rajono savivaldybė

Ugdymo forma   dieninė

Ugdymo kalba  lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290083670

Adresas: V. Kudirkos g. 28, LT-81149 Kuršėnai

Direktorė Dainora Kuprienė           

   El. p. info@kursenueglute.lt                  

Tel. / faks. (8 41) 58 14 76                                            

***********************************************************************************************************************

ATRIBUTIKA

    DARŽELIO EMBLEMA      DARŽELIO HIMNAS
 

Ppt0000017

Paduokime ranką vaikučiui mažam.
Sušildykim jautrią širdelę.
Atverkim vartus į vaikystės namus,
Tebūna jiems mielas darželis
Atverkim senovines kraičio skrynias.
Senolių išmintį brangią.
Pažinę spalvas čia Tėvynės vaiskias.
Dainuos vaikai bočių dainas.
Lyg pumpurą gležną paliečiam švelniai.
Mažųjų purias galveles.
Į pasaką kelią nutieskime mes.
Ten gėrį ir džiaugsmą suras.
Nors metai skubės ir skubės vis tolyn.
Lyg bangos gimtosios Ventos.
Daržely klegės vėl vaikučiai maži.
Taip tęsis karta po kartos.
Priedainis
Eglutės darželio žiedeliai vaikai.
Maži spindulėliai vaikystės.
Te tiesą ir meilę suranda čionai.
Išmoksta kely nesuklysti.

***********************************************************************************************************************

VIZIJA

Atvira naujoms patirtims nuolat tobulėjanti ugdymo įstaiga, teikianti inovatyvioje aplinkoje kokybiškas ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo paslaugas įvairių ugdymosi poreikių vaikams, stiprinanti bendruomenės bendravimo kultūrą atvirumui, susitarimams ir
atsakomybei.

MISIJA

Užtikrinti kokybišką vaikų ugdymą, padėti vaikui pagal savo galias siekti nuolatinės asmeninės pažangos, sudaryti sąlygas
individualiam patirtiniam ugdymui(si) inovatyvioje edukacinėje aplinkoje, teikti savalaikę vaikui ir šeimai švietimo pagalbą (logopedo,
specialiojo pedagogo, judesio korekcijos mokytojo), ugdyti bendruomenės emocinį intelektą, ekologinį sąmoningumą, formuoti sveikos
gyvensenos įgūdžius.

VERTYBĖS
*  ATVIRUMAS iniciatyvai, dialogui, bendradarbiavimui.
*  ATSAKOMYBĖ už savo veiksmus, sprendimus, įsipareigojimus.
*  PAGARBA kiekvienam bendruomenės nariui.
*  TOBULĖJMAS nuolat besimokanti, atvira naujovėms bendruomenė.

VEIKLOS PRIORITETAI

PRIORITETAS – INOVATYVUS PATIRTINIS VAIKŲ UGDYMAS.

 

Skip to content