Menu Close

Bendros žinios apie įstaigą

darželio

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „EGLUTĖ“

Teisinė forma   biudžetinė įstaiga

Steigėjas  Šiaulių rajono savivaldybė

Ugdymo forma   dieninė

Ugdymo kalba  lietuvių

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290083670

Adresas: V. Kudirkos g. 28, LT-81149 Kuršėnai

Direktorė Dainora Kuprienė           

   El. p. info@kursenueglute.lt                  

Tel.  +370 41 581 476                                                 

***********************************************************************************************************************

ATRIBUTIKA

    DARŽELIO EMBLEMA      DARŽELIO HIMNAS
 

Ppt0000017

Paduokime ranką vaikučiui mažam.
Sušildykim jautrią širdelę.
Atverkim vartus į vaikystės namus,
Tebūna jiems mielas darželis
Atverkim senovines kraičio skrynias.
Senolių išmintį brangią.
Pažinę spalvas čia Tėvynės vaiskias.
Dainuos vaikai bočių dainas.
Lyg pumpurą gležną paliečiam švelniai.
Mažųjų purias galveles.
Į pasaką kelią nutieskime mes.
Ten gėrį ir džiaugsmą suras.
Nors metai skubės ir skubės vis tolyn.
Lyg bangos gimtosios Ventos.
Daržely klegės vėl vaikučiai maži.
Taip tęsis karta po kartos.
Priedainis
Eglutės darželio žiedeliai vaikai.
Maži spindulėliai vaikystės.
Te tiesą ir meilę suranda čionai.
Išmoksta kely nesuklysti.

***********************************************************************************************************************

VIZIJA

Bendrystėje tobulėjanti įstaiga, teikianti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, nukreiptas į naujų patirčių diegimą, atitinkančias kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius, stiprinanti asmenybės ūgtį, išlaikanti kultūrines vertybes emociškai darniame bendradarbiavimo santykyje.

MISIJA

Ugdymo(si) pasiekimų gerinimas užtikrinant kokybišką ugdymą ir švietimo pagalbą, įvairių poreikių ir gebėjimų turintiems vaikams, stiprinant emociškai darnius komandinius santykius su asmeninio tobulėjimo raiška atvirumui, naujoms patirtims.

VERTYBĖS
* Kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui.

* Emociškai darnus ir pagarbus bendradarbiavimas.

* Veikli, atsakinga, profesionali ir kūrybinga komanda.

* Bendruomenė atvira dalintis sėkmės istorijomis ir diegti pažangius ugdymo modelius.

PRIORITETAS – ugdymas, atitinkantis kiekvieno vaiko galias ir poreikius, užtikrinantis lygias galimybes.

 

Skip to content