Menu Close

Perspektyviniai valgiaraščiai 1- 4 savaitėms

Vaikų maitinimas

Vaikų ugdymo įstaigose maitinimas organizuojamas vadovaujantis Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Teisės aktai:

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

DĖL REKOMENDUOJAMŲ PAROS MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IR ENERGIJOS NORMŲ TVIRTINIMO

Naujos redakcijos LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 15:2021 „MAISTO HIGIENA“

Perspektyviniai valgiaraščiai 1-4 savaitėms

20 dienų perspektyvinis valgiaraštis

 

Skip to content