Menu Close

Švietimo pagalba

     Vaikams, kurie turi kalbėjimo, kalbos ir kitus sutrikimus, sumažėja galimybės bendrauti, neretai sulėtėja ir kitų psichinių procesų raida bei asmenybės vystymasis. Siekiant sutrikimų šalinimo efektyvumo būtina sudaryti sąlygas vaikų fizinių ir psichinių galių plėtojimui.

   Vienas svarbiausių vaiko ugdymo principų – ugdymo kompleksiškumas ir visapusiškumas. Visavertę vaiko asmenybės raidą laiduoja įvairių žmonių (tėvų, pedagogų, bendraamžių ir kt.) įvairių aplinkų (šeimos, mokyklos, kt.), skirtingų ugdymo sričių (pažinimo, komunikacijos, socialinės ir kt.) suderinimas. Taigi iškyla darbo komandoje poreikis, išryškėja sutelktų, kryptingų pastangų būtinybė. Tik bendros visų pedagoginės sąveikos dalyvių pastangos įgalina siekti pilnavertės vaiko kognityvinės, emocinės, socialinės ir kitokios brandos.

    Todėl lopšelyje-darželyje ,,Eglutė“ suburta specialistų – logopedų, specialiojo pedagogo, judesio korekcijos specialisto komanda, dirba siekdama bendro tikslo.

Logopedai įveikia vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Jie  kasdien teikia intensyvią logopedo pagalbą, veda individualias ir pogrupines pratybas.

 

Specialusis pedagogas padeda vaikams, kurie turi pažintinių procesų (suvokimo, dėmesio, atminties, mąstymo) problemų.

Judesio korekcijos specialistas teikia pagalbą vaikams, turintiems judesio ir padėties problemų, lavina, stiprina bendrąją motoriką.

Socialinis pedagogas teikia pagalbą vaikams, turintiems emocijų elgesio sunkumų.

 

Lopšelyje-darželyje veikia vandens procedūrų baseinas. Plaukimo instruktorius padeda vaikams, turintiems įvairių pusiausvyros, laikysenos (pilnapadystės ir kt.), judėjimo problemų taip pat visiems norintiems vaikams sudaryta galimybė įgyti pirmuosius plaukimo įgūdžius.

Kviečiame susipažinti su Švietimo pagalbos netinkamai besielgiantiems ugdytiniams teikimo tvarkos aprašas

Skip to content