Menu Close

Vaikų maitinimas

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” ugdytinių nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu organizavimo tvarkos Aprašas

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS ,,DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D.
SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO”  T_300.docx sprendimas dėl mokesčio netaikymo 2021 10

 

 

Skip to content