VERSIJA NEĮGALIEMS

 


V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, LT-81149
Tel./faks. – (8 41) 58 14 76
Elektroninis paštas – info@kursenueglute.lt

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D.
SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE
TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  T_300.docx sprendimas dėl mokesčio netaikymo 2021 10

Mieli tėveliai, norime priminti, kad, vaikų ugdymo įstaigose maitinimas organizuojamas ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintą ,,Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą” (toliau – Tvarkos aprašas), kurio nauja redakcija su pakeitimais įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. (Nauja redakcija nuo 2018-09-01: Nr. V-394, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-24, i. k. 2018-06471). Šio Tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaiko maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikatos mitybos maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikatos mitybos įgūdžius. 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio MAITINIMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

Akcentuojame, kad naujos redakcijos Tvarkos apraše:

  • Išvardinti produktai, kuriuos draudžiama tiekti ir naudoti vaikų maitinimui (šis aprašas nuo rugsėjo pirmosios pailgėjo), numatyti kokybiniai reikalavimai mėsos, pieno produktams, daržovėms, vaisiams.
  • Gaminant maistą turi būti naudojama kuo mažiaus druskos ir cukreaus.
  • Kiekvieną dieną turi būti pateikta daržovių ir vaisių.
  • Pirmenybė teikiama maistines savybes tausojantiems patiekalų gamybos būdams (virtas vandenyje arba garuose, troškintas, pagamintas konvekcinėje krosnelėje, keptas įvyniojus popieriuje ar folijoje, tausojantiems – nepriskiriami tarkuotų bulvių patiekalai).
  • Tas pats patiekalas neturi būti tiekiamas dažniau nei kartą per savaitę.
  • Kiekvieną dieną vaikai turi gauti šilto, tą pačią dieną pagaminto maisto, kuris turi būti estetiškai pateikiamas.
  • Vaikų ugdymo įstaigose maitinimas organizuojamas pagal valgiaraščius. Jie gali būti sudaromi savarankiškai maitinimo paslaugos vykdančio tiekėjo, juos suderinus su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, pagal patiekalų receptūrų pavyzdžius, pateiktus atitinkamoje interneto svetainėje, arba pagal juridinių ar fizinių asmenų parengtus ir su Sveikatos apsaugos ministerija raštu sudertintus receptūrų rinkinius. Valgiaraščiai sudaromi 15 dienų laikotarpiui atskiroms vaikų amžiaus grupėms.

Oficiali nuoroda į teisės aktą 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a8d14e5046e311e8ade598b2394a491d

Maitinimosi įpročiai ateina iš šeimos, todėl lavai svarbu juos ugdyti jauname žmogaus amžiuje. žmogus su savo norais, pajutimais, žiniomis, fiziologinėmis savybėmis yra skirtingas ir nepakartojamas. Keičiasi maitinimosi įpročiai, maistas, nuomonės, mada, reklama, todėl svarbu žinoti, kad saugus, kokybiškas, įvairus, saikingas, maistas gali užtikrinti visavertę, palankią žmogaus sveikatai mitybą, o tokį rezultatą galima pasiekti tik bendradarbiaujant visiems: tėvams, ugdymo įstaigoms, ugdymo įstaigų steigėjams, švietėjišku darbu užsiimančiomis institucijomis, maitinimą prižiūrinčioms institucijoms.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Rekomenduojamos paros maistinių medžiagų ir energijos normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl Rekomenduojamų paros maistinių medžiagų ir energijos normų tvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Įsakymas).

           I savaitė    II savaitė    III savaitė    IV savaitė

Programa pienas ir vaisiai