VERSIJA NEĮGALIEMS

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

Gerbiami tėveliai,

2020 m. rugsėjo 8 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą T-301 ,,DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO”, kuriame svarbūs pakeitimai dėl mokesčio už darželį, priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką ir kita aktuali informacija. 

Prašome susipažinti su naująja tvarka dėl vaikų išlaikymo lopšelyje – Mokestis už vaikų išlaikymą 2020 09 08

Už lopšelio-darželio ugdytinių mitybą mokama pagal pateiktą kvitą iki einamojo mėnesio 15 d. Lietuvos pašto skyriuose ar elektronine bankininkyste.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas  – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė”.
Gavėjo sąskaita  – LT614010044200848027, DnB Bankas, kodas 40100.
Ugdytinių lankomumas registruojamas auklėtojų el. dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose. Ugdytiniui susirgus ar neatvykus į grupę dėl kitų priežasčių, tą pačią dieną iki 9.00 val. informuoti grupės auklėtoją ar telefonu 8 (41) 581 476.

 Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams ir pirmokams