VERSIJA NEĮGALIEMS

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

Gerbiami tėveliai,

2019 m. liepos 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba priėmė keletą naujų sprendimų, kuriuose svarbūs pakeitimai dėl mokesčio už darželį, priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką ir kita aktuali informacija įsigaliosianti nuo šių metų rugsėjo. 

Prašome susipažinti su naująja tvarka dėl vaikų išlaikymo lopšelyje-darželyje, kuri įsigalios nuo 2019 m. rugsėjo pirmosios dienos.

 
 
Šiai dienai galiojantis teisės aktas.
o  10,5 val. vienos dienos (už tris maitinimus) mokestis:
     o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse  – 1,80 Eur;
     o ankstyvojo amžiaus ugdymo grupėje  – 1,60 Eur.
o  6 val. per dieną (mokama už du maitinimus) – 1,35 Eur;
o  4 val. per dieną (mokama už pietūs) – 0,90 Eur;
 
Už lopšelio-darželio ugdytinių mitybą mokama pagal pateiktą kvitą iki einamojo mėnesio 15 d. Lietuvos pašto skyriuose ar elektronine bankininkyste.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas  – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė".
Gavėjo sąskaita  – LT614010044200848027, DnB Bankas, kodas 40100.
 
Ugdytinių lankomumas registruojamas auklėtojų dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose. Ugdytiniui susirgus ar neatvykus į grupę dėl kitų priežasčių, tą pačią dieną iki 9.00 val. informuoti grupės auklėtoją ar telefonu 8 (41) 581 476.