VERSIJA NEĮGALIEMS

 


V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, LT-81149
Tel./faks. – (8 41) 58 14 76
Elektroninis paštas – info@kursenueglute.lt

Steigėjas

Steigėjas

Draugaukime Facebook’e!

 SVEIKINIMAS DIREKTORĖS DAINOROS KUPRIENĖS

      Mieli bendruomenės nariai, šiandien minime 55 metų lopšelio-darželio veiklos jubiliejų. Tai puiki proga pažvelgti į nuveiktus prasmingus darbus, pasidžiaugti savo sėkme, prisiminimais. Įstaigos veidas per tuos metus ne kartą keitėsi, užaugo ne viena vaikų karta, vyko pokyčiai bendruomenėje, įgyvendintas ne vienas sėkmingas projektas, iniciatyvos. Lopšelio-darželio bendruomenės bendras siekis – šiuolaikinis vaikų ugdymas – tikroviškas, aktualus, patrauklus, motyvuojantis, plečiantis akiratį, sudarantis galimybę augti.
         Ypatingas dėmesys tenka mokytojams, kurie veda vaikus į pažinimo, atradimų, kaip vaikai vadina „stebuklų“ pasaulį. Tenka įveikti ir sunkumus, susidoroti su iššūkiais, drąsiai žengti inovatyviu atsinaujinimo, tobulėjimo keliu. Vaikus pasitinka mylinčios mokytojo akys, o dėl jo gerovės pluša būrys aptarnaujančio personalo darbuotojų. Didžiuojamės jų darbštumu, kūrybiškumu ir atsidavimu darbui. Linkiu pasitikėti savimi, nepamirškime svajoti, nes svajonės ir veda pirmyn. Tai ką esame pasiekę šiandien tai visų bendruomenės narių asmeninis indėlis, sutelktumas.
      Nuoširdžius padėkos žodžius noriu skirti tėveliams, kurių pagalba, indėlis, patarimai padeda kurti vaikams inovatyvias patyriminio ugdymo erdves, siekti asmeninės vaikų sėkmės. Išauginome ne vieną kartą, tegul mus visus džiugina vaikų juokas, padėkime jiems augti smalsiems, kūrybiškiems, darbštiems, skiriant dėmesio dvasinių vertybių ugdymui. Rūpinantis kiekvienu vaiku susiformavo empatiška, atsakinga ir jautri bendruomenės kultūra.
       Jubiliejaus proga nuoširdžiai sveikinu Lopšelio-darželio bendruomenę, tegul ir ateityje kiekvieną mūsų lydi gilus atsakomybės supratimas, meilė, pagarba ir pasitikėjimas, neblėstantis noras mokytis, įgyvendinat mums skirtą misiją – auginti laimingą vaiką.
         Su mūsų visų švente, Mielieji!
                                                                                                                                                                                                                         Pagarbiai direktorė Dainora Kuprienė

Istoriją kuria žmonės!

Mūsų šios dienos kolektyvas, kuris visus nuoširdžiai sveikina šios gražios sukakties proga.

Tariame nuoširdų ačiū ne tik šių dienų darbuotojams, bet ir visiems dirbusiems lopšelyje-darželyje ,,Eglutė”, nes jūs kuriate visi kartu nuostabią istoriją!

Visų lopšelio-darželio grupių ugdytinių sveikinimas 55-ojo gimtadienio proga🥰🥰🥰🥰🥰

https://www.facebook.com/Kursenueglute/videos/420182799756172

55-ASIS KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTE“ GIMTADIENIS PAMINĖTAS LINKSMAI IR IŠRADINGAI

https://www.siauliuraj.lt/naujienos-gn/455/55-asis-kursenu-lopselio-darzelio-eglute-gimtadienis-paminetas-linksmai-ir-isradingai:2468?fbclid=IwAR1JyXdVzsi9I1VJSOG188DNZ6ed8fZoUBitr7p5T9cw58Y3Uim2-PnvncU

 

,,Judumo savaitė” ( 2021-09-20 – 2021-09-24) darželyje
I (20d.) 10.10 val. Visų grupių bendra mankšta lauke, apibėgimas aplink darželį, priešmokyklinių ugdymo grupių išlydėjimas į žygį (pušyną).
II (21d.) Savo lauko aikštelėse grupių auklėtojos organizuoja aktyvias veiklas.
III (22d.) Minima diena be automobilio. Dviratukų šventė. Vaikai atlieka fizines užduotis jau paruoštoje lauko erdvėje.
IV (23d.) Sveikatos diena. Visuomenės sveikatos specialistė suteiks vaikams edukacinę veiklą apie sveikatą.
V (24d.) Organizuojamas solidarumo bėgimas miesto parke, kuriame dalyvauja priešmokyklinio ugdymo grupės.

 

 

Birželio 1 -ąją dieną pasaulyje minima Tarptautinė vaikų gynimo diena. Lopšelyje-darželyje taip pat buvo švenčiama Tarptautinė vaikų gynimo diena.

       Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” švietimo pagalbos specialistei Valdai kilo idėja su specialiojo ugdymo ,,Pelėdžiukų” grupės ugdytiniais, kartu su partneriais Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas” ikimokyklinio ugdymo ,,Bitučių” grupės ugdytiniais, tėveliais kovo, balandžio, gegužės mėnesį įgyvendinti projektą „Žaidžiu, kuriu, atrandu“. Pasirinktas bendradarbiavimas su kita įstaiga, kadangi Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje ,,Nykštukas” nėra specialiosios grupės ir ten ugdomi vaikai rečiau susiduria su didelių specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ir suvokimu, kuo jie kitokie, kokios pagalbos ar vyresnio draugo palaikymo jiems gali reikėti. O specialiųjų grupių ugdytiniams bendravimas su platesne visuomenės dalimi, ne tik savo įstaigoje esančiais pedagogais ir ugdytiniais, taip pat reikšmingas tolesnei socializacijai.

Plačiau

 

 

 

 

 

 

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Lietuvos savivaldybių administracijomis ir Lietuvoje veikiančiais globos centrais įgyvendina Europos struktūrinių fondų projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“.

Siekiant gerinti teikiamų paslaugų prieinamumą bei kokybę globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais, įtėviais, besidomintiems globa bei įvaikinimu asmenims buvo įkurta Įvaikinimo ir globos skambučių linija.

Nuo 2021 m. sausio 25 d. kiekvieną darbo dieną 12-20 val. patyrę globos ir įvaikinimo srities specialistai nemokamu telefono numeriu 8-800 00207, el. paštu: klausk@viskasapiegloba.lt ir internetine pokalbių programa svetainėje www.globoscentrai.lt teikia informavimo bei konsultavimo paslaugas:
• globėjams (rūpintojams),
• budintiems globotojams,
• įtėviams,
• asmenims, ketinantiems tapti globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais
• asmenims, besidomintiems globa bei įvaikinimu.

Informuojame, kad su Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” 2020 m. veiklos ataskaita galima susipažinti lopšelio-darželio svetainėje adresu https://www.kursenueglute.lt/vadovo-ataskaita/

Dėl veiklos tobulinimo pasiūlymus galima teikti el. paštu info@kursenueglute.lt . Dėkojame už nuoširdų bendradarbiavimą ir teikiamus pasiūlymus, pastabas. Tik kartu galime eiti tobulėjimo kryptimi.

1 2 3 19