Menu Close

Pranešėjų apsauga

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė” (toliau – Administracija) skatindama pranešti apie neetišką elgesį, teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, įdiegė vidinį kanalą, kuriuo sudaro galimybę efektyviai, saugiai ir paprastai pranešti apie tokių situacijų susidarymą.

Atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą lopšelyje-darželyje Meilutė Bagdonienė. Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje-darželyje kreiptis į paskirtą atsakingą asmenį el. p. pranesk@kursenueglute.lt 

Išsamesnė informaciją apie pranešėjo apsaugą, pranešimo apie korupciją pateikimo tvarką pateikta Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso 2 priedas  ,,Pranešimai apie korupcija”.

Skip to content