Menu Close

Darbuotojų sąrašas

Vardas, pavardė Pareigos Elektroninio pašto adresas Pareigybės aprašymas
Administracija
Dainora Kuprienė Direktorė info@kursenueglute.lt Direktoriaus pareigybės aprašymas
Dovilė Jokubauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui info@kursenueglute.lt Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Jovita Milevičienė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams info@kursenueglute.lt  Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas
Daiva Ščiupokienė Sekretorė info@kursenueglute.lt Sekretoriaus pareigybės aprašymas
Pedagogai
Gitana Ramanauskaitė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą  info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Rasa Vaigauskienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą  info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Dalia Skirmantienė Mokytoja, dirbanti pagal priešmokyklinio ugdymo programą  info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Edita Kaubrienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Aurelija Daukšienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Daiva Gailienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
 Virginija Perminienė  Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą  info@kursenueglute.lt  Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Silvija Urbonavičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Odeta Kadkauskienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Vida Volkvičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Viktorija Milevičienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Alfreda Sakalaitė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Ernesta Machrina Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Jovita Bielskienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Žiedūnė Šemetienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Vilma Alminienė

(vaiko priežiūros atostogose)

Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Vida Butkienė Meninio ugdymo mokytoja info@kursenueglute.lt  Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
Vlada Mizarienė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Jolita Riaubė Mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą info@kursenueglute.lt Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio ugdymo programą, pareigybės aprašymas
Valda Pileckienė Specialioji pedagogė info@kursenueglute.lt  Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
Viktorija Jankaitienė Socialinė pedagogė info@kursenueglute.lt Socialinio pedadgogo pareigybės aprašymas
Ina Rupšienė Logopedė info@kursenueglute.lt  Logopedo pareigybės aprašymas
Loreta Reseckienė Logopedė info@kursenueglute.lt  Logopedo pareigybės aprašymas
Meilutė Bagdonienė Judesio korekcijos specialistė info@kursenueglute.lt Judesio korekcijos specialisto pareigybės aprašymas
Vilma Račkauskė Plaukimo mokytoja info@kursenueglute.lt Plaukimo mokytojo pareigybės aprašymas
Darbuotojai
Gabrielė Andrulienė Dietistė info@kursenueglute.lt Dietisto pareigybės aprašymas
Vida Viličkienė Sandėlininkė info@kursenueglute.lt Sandėlininko pareigybės aprašymas
Jovita Silkartienė Virėja info@kursenueglute.lt  Virėjo pareigybės aprašymas
Giedrė Mingėlienė Virėja info@kursenueglute.lt  Virėjo pareigybės aprašymas
Irena Šliautarienė Virėja info@kursenueglute.lt  Virėjo pareigybės aprašymas
Edita Rimeikienė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Dalė Stonienė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Silva Ramanauskienė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Vilma Stanelienė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Liongina Šukienė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Audronė Abraitienė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Lina Čeponienė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Genovaitė Lavickienė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Kristina Timonienė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Rima Daukšaitė Mokytojo, dirbančio pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
Jolanta Norkienė Valytoja info@kursenueglute.lt Valytojo pareigybės aprašymas
Aušra Aušbikavičienė Mokytojo (mokinio) padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo (mokinio) padėjėjo pareigybės aprašymas
Vilma Palubinskienė Mokytojo (mokinio) padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo (mokinio) padėjėjo pareigybės aprašymas
Ramunė Kasparavičienė Mokytojo (mokinio) padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo (mokinio) padėjėjo pareigybės aprašymas
Dovilė  Riškienė Mokytojo (mokinio) padėjėja info@kursenueglute.lt Mokytojo (mokinio) padėjėjo pareigybės aprašymas
Deivydas Trikšis Darbininkas info@kursenueglute.lt  Darbininko pareigybės aprašymas
Virginijus Tamošaitis Darbininkas info@kursenueglute.lt  Darbininko pareigybės aprašymas
Adolfas Čepas Darbininkas info@kursenueglute.lt  Darbininko pareigybės aprašymas
Dalia Rimdžiuvienė Kiemsargė info@kursenueglute.lt  Kiemsargio pareigybės aprašymas

 

Skip to content