Menu Close

„ERASMUS+“ 1 PAGRINDINIO VEIKSMO BENDROJO UGDYMO MOBILUMO PROJEKTAS SU DAUGIAU KAIP VIENU DOTACIJOS GAVĖJU NR. 2022 1 LT01 KA121 SCH 000062452 ĮGYVENDINANT „ERASMUS+“ AKREDITACIJĄ NR. 2021 1 LT01 KA120 SCH 000047098

Informacija ERASMUS projekto dotacija

 

Informacija ERASMUS projekto dotacija Nr.2022-1-LT01-KA121-SCH-000062452

 

ĮSPŪDŽIAI IŠ DARBO STEBĖJIMO VIZITO ISPANIJOJE, TENERIFĖJE

Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos vykdomą programos „Erasmus+“ akreditacijos 2021–2027 metams (akreditacijos Nr. 2021-1-LT01-KA120-SCH-000047098) projektą su daugiau kaip vienu dotacijos gavėju Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000062452 š. m. balandžio 17–21 dienomis į darbo stebėjimo vizitą Tenerifėje išvyko Savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir mokytojų komanda iš Šiaulių r. Kužių mokyklos, Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio ir Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų progimnazijų, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ ir Meškuičių lopšelio-darželio. Darbo stebėjimo vizitas vyko CEIP Emeterio Gutierrez Albelo mokykloje. Vizito tikslas: ugdomosios veiklos planavimas, veiklų stebėjimas ir analizė, pasiekimų vertinimas. CEIP Emeterio Gutierrez Albelo mokyklos (toliau – mokykla) Erasmus+ projektų koordinatorė Victoria Eugenia Gonzalez pristatė mokyklą, supažindino su pedagogais, papasakojo apie mokyklos ugdymo proceso organizavimą, bendradarbiavimo su tėvais ypatumus, darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais. Mokykloje ugdomi įvairių gebėjimų ir poreikių vaikai (nuo 3 metų iki 6 klasės), dirba 20 pedagogų. Švietimo pagalbą teikia specialusis pedagogas, logopedas, mokytojas-psichologas ir mokytojų padėjėjai. Pedagogai laikosi nuostatos, kad specialistų darbas yra efektyvesnis, kai jie dirba klasėse, o ne kabinetuose. Tokiu būdu, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams sudaromos maksimalios galimybės mokytis įprastoje aplinkoje. Ugdymas mokykloje organizuojamas taikant projekto metodą. Pasirinkus temą, integruoti įvairių mokomųjų dalykų projektai klasėse trunka 3 mėnesius. Projektais grįstas mokymas leidžia mokiniams išmokti mokytis, spręsti realaus gyvenimo problemas ir pasiekti geresnių rezultatų. Pasibaigus projektui, veiklos ir mokymosi pasiekimai pristatomi mokinių tėvams. Vizito metu stebėtos ugdomosios veiklos 3–6 m. amžiaus vaikų grupėse ir 1–6 klasėse. Grupių / klasių aplinka orientuota į vaikus su specialiais ugdymosi poreikiais: numatyta dienotvarkė, taisyklės. Mokytojai nuolat aptaria elgesį, pasirenka ir taiko metodus vaikų dėmesio išlaikymui. 3–6 metų amžiaus vaikų grupėse veiklos vyksta apskritimo principu, prieš tai aptarus dienos tikslą, siūlomas veiklas. Vaikai suskirstomi į grupeles ir keičiasi veiklomis pagal grupėje priimtą susitarimą, ženklą. Veikloms atlikti naudojami laikmačiai, kurie informuoja vaiką apie veiklos pabaigą. Stebėtose matematikos, anglų kalbos, fizinio lavinimo pamokose mokiniams sudarytos  sąlygos aktyviai mokytis. Skiriamos praktinės užduotys, skatinančios mokinių entuziazmą, smalsumą. Pamokose sukurta laisva, mokytis motyvuojanti aplinka, sudaranti visiems mokiniams patirti mokymosi džiaugsmą. Pastebėta, kad ir ugdytiniai, ir mokiniai yra labai savarankiški.

 Dalyvaujant PELLAS DE GOFIO, regiono tradicinio pyrago, gamybos pamokoje stebėtas mokyklos darbuotojų kolegiškumas, bendradarbiavimas siekiant bendro tikslo. Mokytojai pamoką organizavo bendradarbiaudami su mokyklos virtuvės „šefėmis“. Jos paaiškino, kokių higienos taisyklių būtina laikytis gaminant maistą, kaip saugiai dirbti, pristatė darbo eigą. Mokiniai pasiskirstė į grupes ir kiekvienas, pagal savo galimybes, įsitraukė į pyrago gaminimo procesą: dėjo įvairius produktus, minkė ir kočiojo tešlą, formavo pyrago kepaliukus, puošė juos. Pamokos pabaigoje visi vaišinosi pyragu, aptarė kas pavyko bei su kokiais sunkumais susidūrė.

  Pastaruoju metu daug kalbama apie mokymąsi netradicinėse aplinkose už mokyklos ribų. Kartu su mokyklos mokytojais ir šeštokais dalyvauta išvykoje į mišką, kur atliktos orientacinės užduotys. Komandas sudarė įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniai, kad stipresni galėtų padėti silpnesniems. Šeštokai studijavo žemėlapį, matavo atstumą žemėlapyje ir miško tankmėje, naudojosi kompasais, radijo stotelėmis. Nuostabą kėlė šeštokų komandų drausmingumas, sutelktumas, gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti siekiant bendro tikslo. Pasak klasės auklėtojos, reikėjo įdėti daug pastangų, komunikacijos, kol klasė tapo vieninga.

  Keliaujant po Tenerifės salą, aplankytas žymusis Teidės ugnikalnis, gerėtasi  šiaurės ir pietų salos augmenija, oro temperatūros skirtumais. Nepamirštamą įspūdį paliko  Auditorio de Tenerife statinys Santa Kruze, kerintis savo unikaliu dizaino sprendimu, dvelkiantis modernumu ir  originaliu stiliumi. Visos projekto dalyvės tikisi, kad parsivežta geroji patirtis ir pavyzdžiai leis patirti sėkmę, įgyvendinant numatytus pokyčius švietimo įstaigose.

Parengė: R. Skėrytė, V. Milevičienė, E. Brasienė, L. Daujotienė, K. Garbačauskienė

Šis straipsnis atspindi tik autorių nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYTOJŲ PROFESINIŲ IR ASMENINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO KELIONĖ (KROATIJA)

Sėkmingus žmones išskiria būtent „minkštųjų“ įgūdžių įvaldymas, todėl gyvendindami  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vykdomą programos „Erasmus+“ akreditacijos 2021–2027 metams (akreditacijos Nr. 2021-1-LT01-KA120-SCH-000047098) projektą su daugiau kaip vienu dotacijos gavėju Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000062452, š. m. gegužės 20–25 dienomis net 16 mokytojų, direktoriaus pavaduotojų ugdymui ir direktorių iš įvairių Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų dalyvavo kursuose „Mastering soft skills and growing emotional intelligence using mindfulness“ (liet. „Minkštųjų įgūdžių įvaldymas ir emocinio intelekto ugdymas naudojant dėmesingumą“) Kroatijoje, Splito mieste. Mokymus vedė puikūs lektoriai Ivana Čoko ir Dario Čaljkušič.

Skaitykite daugiau: https://bitly.ws/V2R9https://bitly.ws/V2QP

Naujos patirtys

    2023 m. spalio 29 d. – lapkričio 5 d. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Dainora Kuprienė dalyvavo mobilumo vizite – kursuose „Kindergarten teachers play more“ Reikjavike (Islandijos Respublika). Mobilumo vizitas vyko  įgyvendinant „ERASMUS+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projektą su daugiau kaip vienu dotacijos gavėju Nr. 2023-1-LT01-KA121-SCH-000137313. Grįžusi iš vizito direktorė su lopšelio-darželio mokytojais pasidalino mokymų idėjomis, pristatė Islandijos švietimo sistemą, praktinius pavyzdžius, kaip judėjimas įtakoja vaiko ugdymąsi, kokios metodikos taikomas vaikų įtraukčiai, kalbos mokymuisi. Direktorė kalbėjo, kad svarbiu akcentu ugdant jaunąją kartą yra mokytojo nusiteikimas, požiūris ir gebėjimas pasinaudoti  turimomis galimybėmis bei atrasti naujas. Lopšelio-darželio vadovų ir mokytojų dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose stiprina profesines kompetencijas, inicijuoja taikyti naujas patirtis bei diegti ugdymo procese pažangius ugdymo metodus.

Skip to content