Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

   Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją lopšelyje-darželyje Meilutė Bagdonienė. Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje-darželyje kreiptis į paskirtą atsakingą asmenį el. p. meilutebagdoniene@gmail.com ar telefonu 8-41 58 17 76

Antikorupcijos komisija (Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktoriaus įsakymas;

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio direktoriaus įsakymas)

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita

Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita

Aktuali korupcijos prevencijos informacija https://siauliuraj.lt/lankytojams/korupcijos-prevencija/

Antikorupcinio švietimo informacija (aktyvi) Vaizdo pamokos  https://www.stt.lt/antikorupcinio-samoningumo-didinimas/ivairios-edukacines-priemones/vaizdo-paskaitos/7662

Vadovaujantis korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi (nuo 2022 m. sausio 1 d. 17straipsnio 4 dalimi), pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys lopšelyje- darželyje asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas (aktyvi nuoroda)

  1. Direktorius
  2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” direktoriaus 2023 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. VK-42(1.7) ,,Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

**********************************************

NUORODOS

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (8 41) 42 04 72

**************************************

Išsamesnė informacija pateikta:

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/7439

https://www.facebook.com/LRSTT

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

 

Skip to content