Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

   Atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą lopšelyje-darželyje Meilutė Bagdonienė. Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje-darželyje kreiptis į paskirtą atsakingą asmenį el. p. pranesk@kursenueglute.lt. Apie pranešėjo apsaugą išsamesnė informaciją skaitykite skiltyje ,,Pranešėjų apsauga” https://www.kursenueglute.lt/praneseju-apsauga/

Įsakymas ,,Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” antikorupcinės komisijos sudarymo ir atsakingo asmens paskyrimo už korupcijos atsparios aplinkos kūrimą”

Įsakymas ,,Dėl Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” 2024-2025 m. Korupcijos prevencijos programos, Etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo”

Etikos ir antikorupcinio elgesio kodeksas

Korupcijos prevencijos programa 2024-2025 m.

Korupcijos prevencijos priemonių planas 2024-2025 m.

Rekomendacijų įgyvendinimo planas

Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita 2022 m.

Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita 2021 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės išvada 2021 m.

 

Aktuali korupcijos prevencijos informacija https://siauliuraj.lt/lankytojams/korupcijos-prevencija/

Antikorupcinio švietimo informacija (aktyvi) Vaizdo pamokos  https://www.stt.lt/antikorupcinio-samoningumo-didinimas/ivairios-edukacines-priemones/vaizdo-paskaitos/7662

Vadovaujantis korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi (nuo 2022 m. sausio 1 d. 17straipsnio 4 dalimi), pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys lopšelyje- darželyje asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas.

  1. Direktorius
  2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” direktoriaus 2023 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. VK-42(1.7) ,,Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

**********************************************

NUORODOS

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (8 41) 42 04 72

**************************************

Išsamesnė informacija pateikta:

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/7439

https://www.facebook.com/LRSTT

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

 

Skip to content