Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ lopšelyje darželyje – Meilutė Bagdonienė.

Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje-darželyje kreiptis el. p meilutebagdoniene@gmail.com

*****************

Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

Pareigybių sąrašas, į kurias skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį:

  1. Direktorius
  2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
  3. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė” direktoriaus 2023 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. VK-42(1.7) ,,Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašo patvirtinimo

NUORODOS

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (8 41) 42 04 72

**************************************

Išsamesnė informacija pateikta:

https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/7439

https://www.facebook.com/LRSTT

 

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

 

Skip to content