Menu Close

Erasmus+ projektą ,,Full Steam Ahead”

 

 

 

Nuotolinė konferencija „Steam ugdymo pritaikymo patirtys ir iššūkiai projektinėje veikloje“

 

       Gruodžio 7 d. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio    „Eglutė“ mokytojai organizavo nuotolinę gerosios patirties konferenciją „Steam ugdymo pritaikymo patirtys ir iššūkiai projektinėje veikloje“, kurioje buvo dalintasi nuo 2019-09-01 iki 2021-12-31 vykusio Erasmus+ tarptautinio projekto „Full Steam Ahead“ metu įgyta patirtimi. Projekto metu 6 šalys – partnerės: Airija, Norvegija, Latvija, Estija, Ispanija bei Lietuva mokėsi mokyti skaitmeniniu būdu, taikant „Bee-Bot ir Blue-Bot edukacines bitutes –  robotus, Ozobots robotą, Mini projektorių, šviesos stalą, lietimo jutiklių modulį „Makey Makey“, žaliąjį ekraną/foną.

     Projekte dalyvaujantys mokytojai, nuolat įgyta patirtimi dalinasi su savo kolegomis, todėl per pastaruosius projekto vykdymo metu įgyta patirtimi, nutarta pasidalinti ir su kitų įstaigų mokytojais. Konferencijos metu lopšelio-darželio direktorė Dainora Kuprienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė pristatė pranešimą – „Projekto „Full Steam Ahead“ galimybės ir pokyčiai“, kurio metu konferencijos dalyviai buvo plačiau supažindinti su projekto idėja, tikslu, vykusiais mokymais bei įstaigoje įrengtomis Steam erdvėmis: interaktyviu „Stebuklų kambariu“ bei Steam laboratorija. Specialioji pedagogė Valda Pileckienė bei ikimokyklinio ugdymo mokytoja Alfreda Sakalaitė dalinosi patirtimi įgyta virtualių mokymų metu, kuriuos organizavo Estija, tai „Ozobot roboto pritaikymo patirtys ir iššūkiai ugdant ikimokyklinio ugdymo amžiaus vaikus“. Viktorija Milevičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, o taip pat koordinuojanti projektą, skaitė pranešimus bei teoriškai ir praktiškai supažindino dalyvius su įgyta patrimi Airijoje: „Edukacinių bitučių-robotų „Bee-Bot“ ir „Blue-Bot“ panaudojimas ugdymo procese“, bei drauge su ikimokyklinio ugdymo mokytoja Odeta Kadkauskiene pristatė Ispanijoje atrastą interaktyvią priemonę bei skaitė pranešimą „Žaliojo ekrano/fono – įvairūs pritaikymo būdai grupės veikloje“. Taip pat mokytoja, Odeta skaitė pranešimą, „Mini projektoriaus panaudojimas darželyje“, su kuriuo susipažino ir įgijo patirties viešėdama Norvegijoje. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Gitana Ramanauskaitė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Perminienė Latvijoje praturtino turimus įgūdžius veiklose su šviesos stalu ir konferencijoje pristatė pranešimą „Šviesos stalai ir jų priedai“. Meninio ugdymo mokytoja Vida Butkienė pristatė lietimo jutiklių modulį „Makey Makey“ bei skaitė pranešimą „Į garsų pasaulį su Makey Makey“. Pastarąją interaktyvią priemonę šių metų balandžio pabaigoje, virtualių mokymų metu pristatė mūsų lopšelio-darželio projekte dalyvaujantys mokytojai, projekto partneriams- mokytojams. Konferenciją vainikavo bendras ikimokyklinio ugdymo mokytojos Odetos Kadkauskienės bei Editos Kaubrienės pranešimas, „Atradimai ir ieškojimai panaudojant technologijas ugdyme“, kurio metu mokytojos pristatė visas lopšelio-darželio erdvėse esančias interaktyvias priemones ir jų pritaikymo būdus.

       Nuoširdžiai dėkojame lopšelio-darželio direktorei Dainorai Kuprienei, kuri skatina įstaigos mokytojus augti drauge bei padeda įgyvendinti idėjas tarptautiniu, šalies, rajono ir įstaigos mastu. Taip pat Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybai, kurios darbuotojai visada draugiškai pataria ir pasirūpina techniniais reikalais. Konferenciją organizavusiems ir pranešimus skaičiusiems mokytojams bei žinoma gausiai joje dalyvavusiems ir gražių komentarų negailėjusiems dalyviams, kurių buvo 65 asmenys.

Daugiau informacijos apie Erasmus+ projektą “Full Steam Ahead”, rasite paspaudę šią nuorodą https://fullsteamahead.weebly.com/?fbclid=IwAR0aYIGpo5zn9tZoRgcElHhZ9wLdVxyJb7VUhtQWuRjKAYwziPkAfq3WdP8

Projekto koordinatorė Viktorija Milevičienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė

Nuotolinės konferencijos pranešimai

Edukacinės bitutės – robotai “Bee-bot ir Blue-bot”

MINI PROJEKTORIAUS PANAUDOJIMAS DARŽELYJE

ozobot robotukai seminaras

Žaliojo fono arba ekrano (ang., Green Screen)- įvairūs pritaikymo būdai grupės veikloje

 

Virtualūs mokymai, kaip taikyti Ozobot, Sphero Bolt ir Dash and Dot mokomuosius robotukus

Gegužės 26 – 28 dienomis, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojos dalyvavo tarptautinio Erasmus+ projekto “Full Steam Ahead” virtualiuose mokymuose “Using educational robots with young children – “Ozobot, Sphero Bolt, Dash and Dot”, kuriuos organizavo projekto partnerė Estija. Airijos, Latvijos, Norvegijos, Ispanijos ir Lietuvos mokytojai virtualiai apsilankė Estijoje bei Taline, o taip pat susipažino su mokomaisiais robotukais: „Ozobot, Sphero Bolt bei Dash and Dot“, praktiškai išbandė, kaip veikia Ozobot mokomieji robotukai. Kiekvienos virtualiuose mokymuose dalyvaujančios šalies mokytojai kūrė savo pirmuosius projektukus, kaip galėtų pritaikyti robotukus ugdymo procese ir savo patirtimi pasidalino su kitais dalyviais.

Informaciją apie tarptautinį Erasmus+ KA229 projektą “Full Steam Ahead”, kuriame dalyvauja ir mūsų įstaiga, rasite paspaudę šią nuorodą

https://fullsteamahead.weebly.com/?fbclid=IwAR0aYIGpo5zn9tZoRgcElHhZ9wLdVxyJb7VUhtQWuRjKAYwziPkAfq3WdP8

  

Pandemija keičia Erasmus+įprastas veiklas į virtualias

              Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogai kartu su Airijos, Latvijos, Estijos, Norvegijos ir Ispanijos pedagogais pradėjo vykdyti tarptautinį Erasmus+ KA229 projektą „Full Steam Ahead“ („Steam pritaikymas“) – dėmesys ir skaitmeninis raštingumas yra mūsų požiūris į ugdymą. Šio projekto tikslas – išmokyti, mokant naudoti daugiau skaitmeninių įrankių ir daugiau kurti skaitmeniniu būdu, įsitraukiant į visas penkias STEAM – gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis.

         Projekto metu visos šalys – partnerės organizuoja vizitus savo įstaigose bei mokymus su skirtingomis išmaniosiomis skaitmeninėmis priemonėmis. Mobilumo mokymų vizitai jau vyko Airijoje, Norvegijoje, Latvijoje. Deja Lietuvoje suplanuoto vizito ir fizinių mokymų įgyvendinti nepavyko, dėl esančios pasaulyje pandemijos. Projekto vykdymo komanda organizavo virtualius mokymus (angl. – LTTA (learning, teaching, training, activities), kurių tema „Music and Technologies“ (liet. –„Muzika ir technologijos“). nuotoliniu būdu 2021 metų balandžio 20-23 dienomis Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“.

        Projekto darbo grupė ir įstaigos pedagogai  mokymams „Music and technologies“ ruošėsi ne vieną mėnesį prieš virtualų susitikimą išbandydami įvairias technologijas. Viena iš naujausių priemonių naudota vaikų ugdyme buvo išskirtinio lietimo jutiklių modulis Joylabz Makey Makey.  Mokytojai kartu su vaikais bandė groti pasigamintu elektroniniu pianinu naudodami bananus, elektrine gitara sukurta iš antrinių žaliavų, pianinu iš tualetinio popieriaus ritinėlių. Taip, atrodo neįtikima, bet Makey Makey modulyje naudojami signalo apdorojimo ir aukštos įtampos aptikimo jutikliai leidžia nustatyti įtampos pakitimus dėl prisilietimo net mažai elektrai laidžiose medžiagose, pvz. bananuose, lapuose, vaikai grojo su savo užaugintais augalais.

     Virtualių mokymų metu visi dalyviai gamino popierinį metalofoną ir modulio Makey Makey pagalba grojo išbandydami su vaikais savo grupėse. Partneriams visos veiklos pristatytos virtualiai. Taip pat pristatyta mūsų šalis ir kultūra. Užsienio partneriams pateikta edukacija apie Kuršėnų vyniotinį, kurį visų šalių dalyviai gamino savo įstaigose, namuose. Kartu mokėsi šokti Lietuvių liaudies šokius, visi kartu per savo kompiuterių ekranus trypė šokius „Sukčius“, „Ciceliukė-Marceliukė“, „Malūnėlis“.

        Paskutinę mokymų dieną vyko virtualus vizitas ir edukacija Vilniaus technikos ir energetikos muziejuje, kuriame buvo daugiau dėmesio skiriama technikos pokyčiams, vaikų ugdymo galimybėms netradicinėse erdvėse. Taip pat šią dieną vyko diskusija apie technologijų panaudojimą ugdymo procese ir praktinis užsiėmimas su planšetėmis. Virtualių mokymų metu  dėmesys buvo skiriamas STEAM pritaikymui ugdymo procese, naujų veiklų ir praktikų atradimui muzikoje ir technologijose.

     Visa komanda labai džiaugiasi, kad pavyko vykdyti tarptautinio Erasmus+ KA229 projekto „Full Steam Ahead“ („Steam pritaikymas“)  veiklas priimant iššūkį jas organizuoti virtualiai. Žinoma, niekas nepakeis fizinių mokymų naudingumo asmeninei pažangai ir galimybių atradimui, tačiau virtualūs mokymai suteikė daug praktikos ir akademinių žinių ugdymo srityje, valdant technologijas ir komunikaciją.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė ir projekto vadovė ikimokyklinio ugdymo mokytoja Viktorija Milevičienė

 

Tarptautinis Erasmus+ 1-IE01-KA229-051560_2 projektas „Full Steam Ahead“

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogai kartu su Airijos, Latvijos, Estijos, Norvegijos ir Ispanijos pedagogais pradėjo vykdyti tarptautinį Erasmus+ 1-IE01-KA229-051560_2 projektą „Full Steam Ahead“ („Steam pritaikymas“) – dėmesys ir skaitmeninis raštingumas yra mūsų požiūris į ugdymą.

Šio projekto tikslas – išmokyti, mokant naudoti daugiau skaitmeninių įrankių ir daugiau kurti skaitmeniniu būdu, įsitraukiant į visas penkias STEAM – gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis. Projekto metu visos šalys – partnerės organizuos vizitus savo įstaigose bei mokymus su skirtingomis išmaniosiomis skaitmeninėmis priemonėmis. Pedagogai, dalyvaujantys mokymuose, naujas idėjas ir įgytas kompetencijas taikys ugdyme sudarydami grįžtamąjį ryšį bei mokys savo kolegas. Naujai įgyta patirtis, idėjos, praktika, kompetencijos padės dirbant ir ieškant inovatyvių ugdymo metodų bei taikant STEAM ikimokykliniame ugdyme.

Šių metų spalio 16-19 dienomis Airijoje, Tubbercurry miestelyje, vyko pirmasis tarptautinio Erasmus+ 1-IE01-KA229-051560_2 projekto „Full Steam Ahead“ („Steam pritaikymas“) parnerių susitikimas bei mokymai Holy Family nacionalinėje mokykloje (vaikų amžius 4-12 metų). Pirmųjų mokymų metu Airijoje, Holy Family nacionalinės mokyklos mokytojai ir mokiniai surengė mokymus su edukaciniais robotukais „Bee-bot“ ir „Blue-bot“, kurių metu buvo pateikti įvairūs būdai ir metodai bei pristatyti jų priedai, padėsiantys integruoti edukacinius robotukus „Bee-bots“ ir „Blue-bots“  į ugdymo procesą, kad pastarasis taptų inovatyvesnis ikimokykliniame amžiuje. Taip pat buvo aplankyti Lollipop Lane Creche/Montessori &After-School bei Tubbercurry Family Resource Centre, kuriuose įsikūrę vaikų darželiai (vaikų amžius 1-5 metai). Pedagogai mielai aprodė patalpas, ugdymo(si) priemones, papasakojo apie ugdymo principus, įstaigos politiką.

Gauta informacija ir patirtis bus taikoma mūsų ugdymo įstaigoje bei organizuojami mokymai, padėsiantys taikyti edukacinius robotukus „Bee-bot“ ir „Blue-bot“ ir kitose ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Viktorija Milevičienė, projekto koordinatorė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

Informaciją apie tarptautinį Erasmus+ KA229 projektą “Full Steam Ahead”, kuriame dalyvauja ir mūsų įstaiga, rasite šiame puslapyje, o taip pat https://full-steamahead.weebly.com/?fbclid=IwAR0aYIGpo5zn9tZoRgcElHhZ9wLdVxyJb7VUhtQWuRjKAYwziPkAfq3WdP8

Pasimatymas su Norvegija

           2020-01-08 – 2020-01-11 Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogės ir dar keturių, Erasmus+ programos tarptautinio projekto „Full Steam Ahead“ (vykdomas 2019-09-01 – 2021-08-31), šalių – partnerių atstovai iš Airijos, Latvijos, Estijos bei Ispanijos aplankė Norvegiją, nuostabų miestą Kristiansandą. Kuriame buvo organizuoti, projekto „Full Steam Ahead, kurio tikslas – išmokyti, mokant naudoti daugiau skaitmeninių įrankių ir daugiau kurti skaitmeniniu būdu, įsitraukiant į visas penkias STEAM sritis, mokymai. Projekto partneriai „Laeringsverkstedet“ vaikų darželio pedagogai surengė mokymus su „Mini projektoriais“, kurių metu įgijome naujų įgūdžių, patirties, pamatėme skirtingus mini projektoriaus panaudojimo būdus, praplėtėme kultūrines, kalbines kompetencijas, taip pat dalyvavome praktiniuose užsiėmimuose Kristiansando muziejuje bei universitete.

Mokymų metu įgytais įgūdžiais ir patirtimi, pasidalinsime su kolegomis, organizuosime mokymus bei taikysime įgytas žinias ugdomojoje veikloje.

Projekto koordinatorė Viktorija Milevičienė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“.

 

Trečiasis Erasmus+ projekto „Full Steam Ahead“ susitikimas Latvijos sostinėje – Rygoje

Kovo 11 – 14 dienomis, visai prieš paskelbiant karantiną Lietuvoje, Latvijos sostinėje – Rygoje įvyko trečiasis projekto „Full Steam Ahead“ susitikimas, kurio metu šalių – partnerių atstovės mokėsi dirbti su šviesos stalais. Mokymai buvo kiek neįprasti, bet ne mažiau naudingi ir informatyvus nei ankstesnieji. Juose dalyvavo tik Lietuvos, Airijos, Latvijos ir Ispanijos šalių atstovės, Estija ir Norvegija jau buvo uždraudusi išvykti iš šalies savo pedagogams. Projekto organizatoriai Marupe rajono PII „Zeltrini“ lopšelis-darželis  mokymus surengė viešbutyje, nuotoliniu būdu, pasitelkdami šiuolaikines informacines technologijas pristatė savo šalį, jos kultūrą, papročius; savo įstaigą, grupes, darbuotojus, vaikus; vaikų pasveikinimą, pademonstravo praktines veiklas bei šviesos stalų pritaikymą ugdymo procese. Šviesos stalus pristatė ir išsamiai apie jų panaudojimą papasakojo į viešbutį atvykusi „Smilšu lampas“ atstovė Laura, kuri pademonstravo ir leido praktiškai išbandyti būdus, kaip ugdomojoje veikloje panaudoti šviesos stalus. Mokymuose dalyvavusiems pedagogams buvo įteikti sertifikatai.

Daugiau informacijos apie projektą, partnerius, susitikimus ir veiklas rasite paspaudę šią nuorodą:

https://full-steamahead.weebly.com/?fbclid=IwAR0aYIGpo5zn9tZoRgcElHhZ9wLdVxyJb7VUhtQWuRjKAYwziPkAfq3WdP8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacinės bitutės – robotai “Bee-bot ir Blue-bot”

MINI PROJEKTORIAUS PANAUDOJIMAS DARŽELYJE

ozobot robotukai seminaras

Žaliojo fono arba ekrano (ang., Green Screen)- įvairūs pritaikymo būdai grupės veikloje

Skip to content