VERSIJA NEĮGALIEMS

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

 

 

 

 

Tarptautinis Erasmus+ 1-IE01-KA229-051560_2 projektas „Full Steam Ahead“

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ pedagogai kartu su Airijos, Latvijos, Estijos, Norvegijos ir Ispanijos pedagogais pradėjo vykdyti tarptautinį Erasmus+ 1-IE01-KA229-051560_2 projektą „Full Steam Ahead“ („Steam pritaikymas“) – dėmesys ir skaitmeninis raštingumas yra mūsų požiūris į ugdymą.

Šio projekto tikslas – išmokyti, mokant naudoti daugiau skaitmeninių įrankių ir daugiau kurti skaitmeniniu būdu, įsitraukiant į visas penkias STEAM – gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų  (angl. – Technology),  inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritis. Projekto metu visos šalys – partnerės organizuos vizitus savo įstaigose bei mokymus su skirtingomis išmaniosiomis skaitmeninėmis priemonėmis. Pedagogai, dalyvaujantys mokymuose, naujas idėjas ir įgytas kompetencijas taikys ugdyme sudarydami grįžtamąjį ryšį bei mokys savo kolegas. Naujai įgyta patirtis, idėjos, praktika, kompetencijos padės dirbant ir ieškant inovatyvių ugdymo metodų bei taikant STEAM ikimokykliniame ugdyme.

Šių metų spalio 16-19 dienomis Airijoje, Tubbercurry miestelyje, vyko pirmasis tarptautinio Erasmus+ 1-IE01-KA229-051560_2 projekto „Full Steam Ahead“ („Steam pritaikymas“) parnerių susitikimas bei mokymai Holy Family nacionalinėje mokykloje (vaikų amžius 4-12 metų). Pirmųjų mokymų metu Airijoje, Holy Family nacionalinės mokyklos mokytojai ir mokiniai surengė mokymus su edukaciniais robotukais „Bee-bot“ ir „Blue-bot“, kurių metu buvo pateikti įvairūs būdai ir metodai bei pristatyti jų priedai, padėsiantys integruoti edukacinius robotukus „Bee-bots“ ir „Blue-bots“  į ugdymo procesą, kad pastarasis taptų inovatyvesnis ikimokykliniame amžiuje. Taip pat buvo aplankyti Lollipop Lane Creche/Montessori &After-School bei Tubbercurry Family Resource Centre, kuriuose įsikūrę vaikų darželiai (vaikų amžius 1-5 metai). Pedagogai mielai aprodė patalpas, ugdymo(si) priemones, papasakojo apie ugdymo principus, įstaigos politiką.

Gauta informacija ir patirtis bus taikoma mūsų ugdymo įstaigoje bei organizuojami mokymai, padėsiantys taikyti edukacinius robotukus „Bee-bot“ ir „Blue-bot“ ir kitose ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Viktorija Milevičienė, projekto koordinatorė, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“

Informaciją apie tarptautinį Erasmus+ KA229 projektą “Full Steam Ahead”, kuriame dalyvauja ir mūsų įstaiga, rasite šiame puslapyje, o taip pat https://full-steamahead.weebly.com/?fbclid=IwAR0aYIGpo5zn9tZoRgcElHhZ9wLdVxyJb7VUhtQWuRjKAYwziPkAfq3WdP8