VERSIJA NEĮGALIEMS

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

VIZIJA

Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“ (toliau lopšelis-darželis)  – tai moderni, savita, besikeičianti, atvira naujai patirčiai ir kaitai, saugi, demokratiška, jauki ikimokyklinio ugdymo įstaiga, teikianti efektyvų ikimokyklinį, priešmokyklinį, integruotą specialųjį ugdymą, puoselėjanti tautos kultūros vertybes, atliepianti tėvų lūkesčius, bendraujanti ir bendradarbiaujanti, propaguojanti sveiką gyvenseną.

 

MISIJA

Ugdymo įstaiga teikia kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, integruotą specialųjį ugdymą, tenkina vaikų poreikius bei tėvų lūkesčius, ugdo tvirtas vertybines nuostatas, puoselėja etnokultūrines tradicijas, formuoja sveikos gyvensenos pagrindus, sudaro sveikas, saugias ugdymosi sąlygas, taiko įvairias ugdymo strategijas, siekia ugdymo kokybės, inicijuoja socialinę paramą, teikia kultūrines paslaugas vietos bendruomenei, kuria vidinio lopšelio-darželio įsivertinimo sistemą, formuoja ir įgyvendina savitą ugdymo turinį.

 

FILOSOFIJA

Žmogaus ugdymas – tai vientisas procesas, paremtas saviaukla, natūralia vaiko prigimtimi, jo gebėjimu pačiam kurti laisvai renkantis priemones. Ugdome ir ugdomės humaniškumo, demokratiškumo, integravimo, diferencijavimo, atsinaujinimo, racionalumo, prieinamumo, individualumo principais, siekiant bendrų tikslų. Pedagoginė sąveika vyksta bendraujant ir bendradarbiaujant kaitos procese.