VERSIJA NEĮGALIEMS

 


V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, LT-81149
Tel./faks. – (8 41) 58 14 76
Elektroninis paštas – info@kursenueglute.lt

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

Naujienos

Mieli darbuotojai, tėveliai, seneliai ir draugai,

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie skirdami Šiaulių r. Kuršėnų lopšeliui-darželiui "Eglutė" 2% GPM paramą, prisidedate prie sąlygų gerinimo.

2014 m. surinkta 973,32 Eur. Šios lėšos yra taupomos, planuojama vaikams įsigyti interaktyvią lentą, sportinės atributikos ir inventoriaus, atnaujinti smėlio dėžes.

būtų malonu, jei ir toliau savo mokesčių dalį skirtumėte gerbūvio stiprinimui.

Nusprendę skirti iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio dalį lopšeliui-darželiui iki gegužės 1 dienos užpildykite bei pateikite FRO512 formos (02 versija) prašymą.

2% GPM paramos skyrimui reikalingą FRO512 formos (02 versija) ir voką galite gauti grupėje, kurią lanko Jūsų vaikas arba užpildyti elektroniniu būdu, prisijungus tiesiogiai prie EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos).

Prašymas Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktas:

  •  tiesiogiai įteikiant VMI;
  •  paštu adresu: Deklaracijų tvarkymo skyrius,
  •  Neravų g. 8, LT-66401, Druskininkai

Galima užpildytą formą palikti grupėje. įdėkite į voką ir būtinai užrašykite savo tikslų adresą.

               Dėkojame už Jūsų gerumą ir tikimės aktyvumo.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“

AKCIJA „ŽYDINTIS KIEMAS“

      Visas pasaulio pažinimas prasideda nuo vaiko artimiausios aplinkos – šeimos, savęs suvokimo, darželio, savo gimtojo miesto, skiepijant pagarbą gamtai ir atsakomybę už ją. ,,…Aš nuskyniau gėlę – ji nuvyto, aš sugavau peteliškę – ji žuvo. Ir aš supratau – prisiliesti prie grožio galima tik širdimi…“    (Šalva Amonašvilis)

        Lopšelyje – darželyje „Eglutė“  nuo 2016 m. balandžio 15 dienos iki gegužės 31 d. organizuojama akcija „Žydintis kiemas“.

        Akcijos tikslas formuoti bendruomenės ekologinę kultūrą, meilę gamtai bei pozityvų požiūrį gyventi gražioje aplinkoje.

               Mūsų šūkis „Dovanoju gėlelę – džiuginu širdelę!“

        Akcijos dalyviai lopšelio-darželio bendruomenė ir draugai (seneliai, giminaičiai, kaimynai ir kt.).

        Akcijos metu planuojame sutvarkyti gėlynus ir pasipuošti aplinką dekoratyviniais visžaliais augalais, žydinčiomis gėlėmis. Vaikai grupėse augins gėles, kuriomis puoš žaidimų aikšteles.

        Kviečiame visus aktyviai prisidėti prie iniciatyvos ir kartu puošti aplinką. Iniciatyviausių bendruomenės narių laukia prizas!

        Akcijos iniciatorė ir koordinatorė direktorė Dainora Kuprienė.     

        Akcijos iniciatyvinė grupė: Jovita Milevičienė, Vida Volkvičienė, Valda Pileckienė, Daiva Galienė, Vida Butkienė, Liongina Šukienė, Alytė Petrulionienė, Vilma Stanelienė, Lina Čeponienė, Janina Jocienė, Deivydas Trikšis, Dalia Rimdžiuvienė.

                     Tikimės bendruomenės aktyvumo, supratimo ir palaikymo.

                               Gražaus bendradarbiavimo įgyvendinant idėjas.

 

**************************************************************************************************

2016 metų balandžio 1-3 dienomis Poitiers mieste (Prancūzija) vyko tarptautinis programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaras „Skaitmeninių medijų švietimas“ („Digital media education“), kuriame dalyvavo Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ specialiosios grupės auklėtoja Aurelija Leišienė.

Seminaras vyko anglų kalba ir buvo skirtas visų dalykų mokytojams, dirbantiems su visomis amžiaus grupėmis. Tad šiame seminare dalyvavusiųjų pedagogų specializacija labai įvairi (anglų k., matematikos, gimtosios kalbos, pradinių klasių mokytojai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojos, IT specialistai ir kt.), o ugdytinių amžius – nuo ikimokyklinukų iki profesinių mokyklų ugdytinių. Tai tarptautinis renginys, sukvietęs apie 100 dalyvių ir atspindėjęs suinteresuotų šalių įvairovę – atvyko dalyviai iš 23 šalių bei atskleidęs eTwinning naudojimo galimybes, suteikęs praktinių įgūdžių.

Mano pasirinktos aktualios temos: 

– „Kaip sukurti ir saugiai dalintis vaizdo įrašais Twinspace erdvėse“. Praktinės užduotys ir išsamus Carlotte Rchard paaiškinimas, parodymas padėjo suprasti video medžiagos pateikimo niuansus.

– Manote, kad esate nematomas! Skaitmeninių tapatybių tyrinėjimas". Anne Gilleran ir Beatriz Romero suteikė žinių, kaip pateikti savo profilį eTwining sistemoje ir pateiktos informacijos saugumą, kalbėta ir diskutuota kiek informacijos apie save skleisti viešojoje erdvėje (Facebook, Twitter ir pan.) ir kaip ji kaupiama, kokią gali turėti įtaką ateityje asmeninei reputacijai bei ugdytinių saugumui. Diskutuota apie asmenines internetinio saugumo pažeidimo patirtis, e-policijos darbą ir pan.

– Projekto laiko planavimas. Kartu su galimais projekto partneriais dalijomės mintimis, galimais užduočių pavyzdžiai ir idėjomis, kaip projektą padaryti įdomų ir naudingą. Planavomės veiklų grafiką ir terminus.

Asmeninis tobulėjimas ir siekis  atrasti naujų galimybių specialiųjų poreikių vaikų ugdomojoje veikloje, darbo organizavime man yra vienas esminių tikslų. Šis tarptautinis seminaras – veikla su taip pat siekiančiais tobulėti ir atrasti, stiprina kritinio mąstymo įgūdžius, reflektyvumą, suteikia prielaidas užsienio kalbos įgūdžių tobulinimui ir naujo požiūrio, potencialių projektų ir įdomesnių darbo priemonių atradimui.

1

2358

************************************************************************************************

Šių metų kovo 23 dieną Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio – darželio „Eglutė“ pedagogės vyko į ovaliojo stalo diskusiją „Geroji darbo patirtis specialiojo ugdymo grupėje „Boružiukas“ pas kolegas Joniškio mieste. Pirmasis susitikimas vyko Joniškio Krepšinio muziejuje. Mus šiltai pasitiko krepšinio muziejaus įkūrėjas Leonas Karaliūnas, Joniškio r. savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas. Joniškio krepšinio muziejuje pamatėme Arvydo Sabonio, Šarūno Marčiulionio, Valdemaro Chomičiaus, Rimo Kurtinaičio, Eurelijaus Žukausko, Roberto Javtoko sportinius marškinėlius ir batelius su autografais,  galybę Lietuvos krepšinio legendų fotografijų, piešinių, pasakojančių apie Lietuvos krepšinio istoriją ir krepšinio žaidimo pasaulyje atsiradimo pradžią.

      Vėliau Joniškio lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai vaduojanti direktorių, Daiva Žalienė pakvietė aplankyti darželį. Susitikimo metu pristatyta darželio istorija, veiklos kryptys bei pasiekimai. Specialiojo ugdymo auklėtojos supažindino su vykdoma veikla ir edukacine aplinka. Apžiūrėjome darželio ugdymo(si) aplinką, sporto salę, erdvę meninei veiklai, etnokultūrinį kampelį ir kitas ugdymui skirtas erdves.

    Pedagogai diskutavo apie ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas,  naują planavimą, vaikų pažangos vertinimo aprašus, ypatingą dėmesį skirdami specialiajam ugdymui. Pedagogės  pasidalijo savo gerąja darbo patirtimi, apžvelgė visą metų veiklą, kaip sekasi įgyvendinti ugdymos(si) uždavinius. Pedagogai pasikeitė informacija, nutarė ir toliau palaikyti kontaktą, bendradarbiauti. Visi džiaugėsi galėdami palyginti savo ir kolegų darbą, aptarti kilusias problemas, tęsti bendravimą ateityje.

Informaciją parengė: spec. gr. auklėtojos A. Leišienė ir V. Pileckienė

IMG_0567IMG_0514IMG_0599IMG_0579

 

************************************************************************************************

2016-03-25 d. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ įvyko konferencija  Bendruomeniškumo skatinimas per kultūrinę ir sportinę veiklą".

Plačiau