VERSIJA NEĮGALIEMS

 


V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, LT-81149
Tel./faks. – (8 41) 58 14 76
Elektroninis paštas – info@kursenueglute.lt

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

Naujienos

This gallery contains 18 photos.

     Po vasaros atostogų į darželį sugrįžo įstaigą lankę vaikai ir atvyko nemažas būrys naujokėlių, kuriems ši diena pirmoji darželyje. norėdami, kad visi vaikai, ypač naujokėliai, lengviau ir džiaugsmingiau įsitrauktų į lopšelio-darželio gyvenimą, buvo organizuota šventė.

       

    

Gerbiami tėveliai,

2019 m. liepos 2 d. Šiaulių rajono savivaldybės taryba priėmė keletą naujų sprendimų, kuriuose svarbūs pakeitimai dėl mokesčio už darželį, priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką ir kita aktuali informacija įsigaliosianti nuo šių metų rugsėjo 1 d.

Plačiau apie tai skaitykite internetiniame puslapyje ”Tėveliams” https://www.kursenueglute.lt/vaiko-priemimas-i-istaiga/

Vasara! Atostogos! Todėl šis metų laikas lai būna Jums visiems nuostabus, pilnas kelionių, įspūdžių ir nuotykių. Pailsėkite, o svarbiausia daug laiko praleiskite gamotoje tyrinėdami, stebėdami, fotografuodami ar žaisdami su draugais. Tik niekada nepamirškite, jog turite būti atsargūs ir žinote, kaip  turite elgtis gamtoje.

Tad linksmos, šiltos, nuotaikingos ir prasmingos vasaros!!! :)

 

SUSITIKSIME RUGSĖJO 2-ĄJĄ DIENĄ 10.00 VAL.

Rajono darželinukų ,,Olimpiadoje" dalyvavo ir mūsų deleguota komanda – ,,Nykštukų" grupės ugdytiniai, auklėtojos Daiva, Valerija ir auklėtojo padėjėja Dalė, pedagogai: Vida, Meilutė, Renata, kuri vyko Meškuičiuose. Vietovardžių tema buvo surengtos smagios rungtys, kuriose varžėsi ikimokyklinių įstaigų ugdytiniai, visi buvo apdovanoti padėkomis ir vaišėmis, o šventės ,,olimpiados" pabaigoje visi dalyviai buvo pavaišinti lauko virtuvėje išvirta koše. Grįžome pavargę, bet laimingi sudalyvavę tokioje šaunioje išvykoje.

https://www.siauliuraj.lt/lit/Placiau-/2872?fbclid=IwAR3qCpqV4-15VjXX2cn5Q7VmXYtH59IZQXcDTqS0MCmXAaCbsMdaksKX7TE

 

 

     Palengva krapnojant vėsiam lietučiui 2019 m. gegužės 4 dieną (šeštadienį) į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salę rinkosi poezijos mylėtojai, poetai, literatai iš visos Lietuvos į XV-ąjį respublikinį poezijos konkursą skirtą anykštėno tautodailininko, literato, klieriko Karolio Širvinsko atminimui, kurį organizuoja Lietuvos paramos ir labdaros fondas „Baltasis balandis“, kurio prezidentė ir yra Karolio Širvinsko mama Aldona Širvinskienė.

Susirinko gana gausus konkurso dalyvių  būrys iš visos Lietuvos net 46 dalyviai.

Šventę atidarė  Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo grupė  ,,Ikaras”, jaunieji aktoriukai, parodė meninę kompoziciją  „Paukščiai” kuriems vadovauja Leontina ir Petras Valskiai.

Konkurso dalyvius sveikino ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė”, jaunosios skaitovės, kurias paruošė auklėtoja Valerija Aleksandravičienė,  padedant mamytėms. Lėja  Macevičiūtė paporino auklėtojos sukurtą žemaitišką pasakėčią  „Išmalda”, o Augustė Bučinskaitė padeklamavo žemaitiškai apie pavasarį  „Pavasaris”, kurio autorė taip pat auklėtoja Valerija Aleksandravičienė. Amelija Aleksandravičiūtė padeklamavo močiutės sukurtą eilėraštuką „Gimtinės spalvos”, o Eva Andrikaitytė padeklamavo meninio ugdymo mokytojos Vidos Butkienės sukurtą eilėraštį „Nupinsim ilgą juostą”. Po pasirodymo mergaitės buvo apdovanotos tulpių žiedais ir  knygele „Cirulielis” parašyta žemaičių tarme. Už knygutes dėkojame paramos ir labdaros fondui ,,Švieskime vaikus” ir Juditai  Šakočiuvienei.

                                                                                                                    Auklėtoja Valerija Aleksandravičienė

Bendra konkurso nuotrauka Visus sveikina Lietuvos respublikos seimo pirmininko poirmoji pavaduotoja R.Baškienė Visus sveikina Labdaros ir paramos fondo Baltasis balandis prezidentė A.Širvinskienė Deklamuoja Amelija Deklamuoja Augustė   Dovanos skaitovėms 

    Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ mažieji „Nykštukų“ grupės ugdytiniai padedant auklėtojoms Valerijai Aleksandravičienei ir Daivai Gailienei, auklėtojų padėjėjai Dalei Stonienei, mamytėms ir meninio ugdymo mokytojai surengė koncertą Šiaulių rajono Bendruomeniniuose namuose. Vaikai deklamavo auklėtojos Valerijos Aleksandravičienės ir meninio ugdymo mokytojos Vidos Butkienės sukurtas eiles apie mamą, gimtuosius Kuršėnus, gimtinę bei mamytėms padedant Augustė ir  Lėja paporino susirinkusiems žemaitiškai, kūrinėlių autorė žemaitė auklėtoja Valerija Aleksandravičienė. Padedant meninio ugdymo mokytojai Vidai Butkienei vaikučiai padainavo dainelę skirtą mamytei, o dainavimo būrelio „Linksmosios natelės“ narės Eva, Lėja, Austėja B. ir Ugnė net dvi daineles paskyrė susirinkusiems kuršėniečiams tai dainelė „Man nereikia keturių ir apie šarkelę. Po koncerto visi buvo apdovanoti nuostabiomis dovanėlėmis .

                                                                                                                       Auklėtoja Valerija Aleksandravičienė

Meilutei 3 Meilutei 2 Meilutei 1 Meilutei 6 Meilutei 5 Meilutei 4

      Balandžio 30 d. lopšelyje-darželyje „Eglutė“ vyko vaikų šokių šventė „Vaikystės šaly 2019“, skirta Tarptautinei šokio dienai paminėti. Šventėje dalyvavo Kuršėnų miesto lopšelių – darželių vaikų šokių kolektyvai „Mažyliai“ (vad. G.Ramanauskaitė), „KIDI BAM“ (vad. A. Saliamonavičė), „Burbuliukai“ ir „Šypsenėlės“ (vad. I. Levitaitė). Su švente visus sveikino lopšelio-darželio „Eglutė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė. Muilo burbulų apsuptyje visi draugiškai sušoko „Ančiukų“ šokį.

Ačiū neformaliojo ugdymo mokytoja, auklėtojai Gitanai Ramanauskaitei už suorganizuotą gražią šokių šventę visiems.

3 4 5 6  2 1 20190430_110548 20190430_110501 20190430_110517

Vaikų pažintinių gebėjimų ugdymas vykdant projektą „ Žaidžiu ir mokausi“

 

    Vaikai, turintys vienokių ar kitokių sutrikimų, menkai domisi aplinka, vėliau formuojasi veiksmų su daiktais, žaislais poreikis, atsilieka pažintinių gebėjimų raida. Veiksmai su žaislais stereotipiški, monotoniški, trumpalaikiai, patys inicijuoti žaidimo negeba. Todėl, kilo idėja balandžio mėnesį įgyvendinti projektą „Žaidžiu ir mokausi“. Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo grupių vaikų pažintinius gebėjimus (suvokimą, mąstymą, atmintį), tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų), bendrosios motorikos judesius.

   Per individualiąsias ir grupines specialistų pratybas vaikai žaidė stalo didaktinius  žaidimus spalvoms, formoms, dydžiams pažinti bei įtvirtinti, mokėsi pavadinti paukščius, mėgdžiojo jų „kalbą“, minė mįsles, mokėsi priskirti ir įvardinti veiksmą išgirdus žodį, tarti ir vartoti skaičių ir skaitvardžių sąvokas, prielinksnius. Ugdytiniai taip pat buvo raginami domėtis raidžių ir žodžių rašymu, braižymu ar piešimu per pasirinktą veiklą: šviesos stalo erdvėje su smėliu, gamtine medžiaga, vizualinės raiškos erdvėje piešiant, tapant, aplikuojant, raidžių šablonų darymas judesiu (rankomis, visu kūnu), kuriant raidžių koliažus, knygutes. Padedant tėveliams, vaikai, gamino savo vardo paveikslą: puošė įvairiais paveikslėliais, piešinukais.

 Tyrinėjimų ir bandymų savaitėje vaikai: lygino skystų ir birių darytų eksperimentų skirtumus (daug-mažai; ilgas-trumpas); atspėjo, kokį daiktą liečia, ištraukę daiktą iš „stebuklingo maišelio“- įvardino, nustatė jo formą, dydį, spalvą; pūtė balionus, žaidė su jais, stebėjo, kaip jie pakilo į viršų, patrynę balionu  galvos plaukus, bandė balioną pakelti nuo galvos stebėjo, kas atsitiko.

   Džiaugiamės įvykdyto projekto pasiektais rezultatais, lūkesčiais: sustiprėjo bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai su ugdytinių tėveliais (aktyviai įsitraukė į projekto vykdymą: knygučių, raidžių šablonų daryme), su grupių auklėtojais. Pasidalinta įgyta patirtimi, jog vaikų ugdyme smagu įtraukti ir kitokių formų pažintiniams pojūčiams ugdyti, lavinti ir(ar) stiprinti smulkosios, bendrosios motorikos įgūdžius. O svarbiausia – vaikai patyrė didelį susidomėjimą įvairiausiais atliktais tyrimais, įgijo kitokios patirties ,,žaidžiant raideles”.

Projekto vykdytojai

raidelės 1 eksperimentai

 

 

   Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu 2019 m. balandžio 18 d. Vilniuje suorganizavo konferenciją „Profesionalaus mokytojo formulė“.  Į konferenciją atvyko gausus dalyvių būrys – lektoriai, švietimo institucijų vadovai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistai.  Šis renginys skirtas aptarti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų bendradarbiavimo galimybes modernizuojant ugdymą įstaigose bei pristatyti tarptautiniuose projektuose dalyvavusiųjų patirtis.

     Konferencijos pradžioje susirinkusius dalyvius ir svečius pasveikino Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Monika Bilotienė, bei Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė palinkėdamos sėkmingo bendradarbiavimo, tarpusavio pasidalijimo patirtimis, pastebėjimais. Konferencija, prasidėjo teorine dalimi, žiniomis dalijosi lektoriai, vėliau dalyviai persikėlė į darbą grupėmis. II darbo grupės „Įtraukiojo ugdymo principų taikymas“ moderatorės:  Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ direktorė Dainora Kuprienė, direktoriaus pavaduoja ugdymui Dovilė Jokubauskienė, specialioji pedagogė metodininkė Valda Pileckienė, pristatė savo tarptautinio projekto „ABA – ONV“ darbo patirtį, sukurtą intelektualų produktą – „ABA -ONV“ programą, kuri patalpinta Moodle sistemoje. Moderatorės pasidalino praktine patirtimi programą pritaikant su ugdytiniais. Pateikė simbolių, tvarkaraščių svarbą elgesio pokyčiams, kurie padeda palaikyti tvarką, pasiekti išsikeltus ugdymo tikslus. Pamokė, kaip tinkamai reaguoti į konkrečią elgseną, pateikė įvairių  praktinių užduočių.

     Šioje darbo grupėje apie socialinių istorijų vaikų įgūdžių formavimo pavyzdžius, apie darbą su ypatingais vaikais pristatė Vilniaus Šilo mokyklos atstovės.

     Konferencija  dalyviams sukėlė įvairias refleksijas, kuriomis pasidalino besibaigiant renginiui. Vieni dėkojo už unikalią galimybę susipažinti su patyrusiais savo darbo žinovais, praktikais, profesionalais, kiti džiaugėsi galimybe susipažinti bei užmegzti ryšius su naujais žmonėmis, mokytis iš jų sėkmės istorijų, taip įmenant mokytojo profesionalumo formulę.

Valda Pileckienė, specialioji pedagogė metodininkė

nuotrauka4 nuotrauka5 nuotrauka6 nuotrauka1 nuotrauka2 nuotrauka3

 

                                       

 Šių metų balandžio 10d. Kuršėnų lopšelyje darželyje „Eglutė“ įvyko seminaras „Partnerystė – pagalba mokytojui ir sėkmė vaikui“. Svečiavosi kolegos iš Panevėžio „Šviesos" specialiojo ugdymo centro. Renginio metu dalijomės gerąja darbo patirtimi apie darbą su  specialiųjų poreikių turinčiais vaikais. Svečiai pristatė savo įstaigą, darbo patirtį, pavyzdžius, filmuotą medžiagą apie darbą su ypatingais vaikais. Kolegos  pasidalino savo gamintomis priemonėmis kurias atsivežė ir pademonstravo. Lopšelio-darželio specialistai pristatė savo tarptautinio projekto ABA – ONV darbo patirtį , sukurtą intelektualų produktą – „ABA-ONV šiandienos mokykloje. Moodle sistema.“ Pasidalino praktine patirtimi programą pritaikant su ugdytiniais. Dalindamiesi gerąja darbo patirtimi, įgyjame daugiau žinių, sužinome apie kitų praktikų darbą, tampame stipresni. Bendradarbiavimas su kitų rajonų ugdymo įstaigomis, suteikia galimybę tobulėti.

                                                                          Kuršėnų lopšelio-darželio specialioji pedagogė Larisa Šidlauskienė

58383688_373774226565244_6121633121965178880_n (1) 57503183_2380809325482330_8585527770870710272_n 58775374_645119425931109_1566275990466854912_n (1) 57541820_1280778665409994_6809470540986712064_n  57649083_896243040707279_6318755001111937024_n 58372668_2197757780262157_7680062108397993984_n 58372885_2369371296457273_8327437250409267200_n 57618313_644452519312668_4082266483843923968_n