Menu Close

Projekto ,,Eglutė STEAM pasaulyje” vykdymas

STEAM ERDVĖS

Norime visai lopšelio-darželio bendruomenei pristatyti STEAM ERDVĘ, tai interaktyvus vaikų pavadintas “Stebuklų kambarys”. Vaikai šioje erdvėje jau turi veiklas. Lopšelyje-darželyje kuriamos, atnaujinamos erdvės orientuotos vaikų patirtiniam STEAM ugdymui.

Lauko muzikos instrumentai

Šiandien pas mus ypa tinga diena – lauko muzikos instrumentų erdvės atidarymas. Labai džiaugiamės, kad galėsime muzikuoti lauko erdvėje! Įgyvendinant projektą ,,Eglutė STEAM pasaulyje” kuriamos erdvės vaikų patyriminiam ugdymui ir STEAM ugdymo plėtojimui įstaigoje. Šie nuostabūs instrumentai įsigyti iš Uab ,,PERCUSSION PLAY BALTICS“.
Tikimės dar daugiau teigiamų potyrių vaikams ir įvairesnės patirties lauko erdvėse. 
  1. Tikslas
            Sukurti STEAM erdvėse galimybes vaikų inovatyvios, konstruktyvios ir kompleksiškos veiklos organizavimui, taikant naujus ugdymo modelius bei siekiant užtikrinti veiklų tęstinumą visuminio ugdymo procese.
  1. Uždaviniai
1.    Įrengti  ir atnaujinti edukacines erdves pagal STEAM metodologiją dermėje su įgyvendinamomis ugdymo bei prevencinėmis programomis.

2.    Sudaryti sąlygas ugdomąjį procesą organizuoti netradicinėse aplinkose, skatinant vaikų smalsumą ir padedant jam įgyti aukštesnius gebėjimus.

3.    Užtikrinti veiklų tęstinumą atrandant naujus veiklos modelius.

4.    Tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo įgūdžius ir efektyviai ugdymo metu naudoti skaitmenines technologijas.

5.    Skleisti STEAM idėjas ir siekti gauti STEAM mokyklos ženklą.

      Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė“ mokytojai 2019-2021 m. įgyvendina tarptautinį projektą „Full Steam Ahead“. Projekto metu bendradarbiaujant su užsienio partneriais gimė idėja atsinaujinti ugdymo erdves orientuojantis į STEAM (gamtos mokslus, technologijas, inžineriją, menus ir matematiką). Atnaujintose erdvėse planuojama įsigyti inovatyvių, skaitmeninių priemonių, sudarant galimybę ugdomajį procesą organizuoti netradicinėse aplinkose, padedant vaikui ugdytis kritinį mąstymą, kūrybiškumą, skaitmeninio raštingumo pradmenis. Ugdytiniai turėtų galimybę bendradarbiaujant tyrinėti, eksperimentuoti, teoriją grįsti su praktika, atrasti naujus tobulėjimo būdus ir formas. STEAM veiklose bus kviečiami dalyvauti ir ugdytinių tėveliai.

      Mokytojai praktinių mokymų metu tobulins įgūdžius bei domėsis naujovėmis taikant skaitmenines technologijas. Atsiras galimybės inovatyviai, konstruktyviai ir kompleksiškai organizuoti planuojamas veiklas, taikyti naujus ugdymo modelius, siekiant užtikrinti veiklų tęstinumą visuminio ugdymo procese. STEAM ugdymo erdvėse būtų galima siekti inovatyvaus ir kokybiško ugdymo atliepiant šiandieninių ugdytinių poreikius, pateisinti tėvų lūkesčius.

   STEAM parodo kaip teorines žinias galima pritaikyti sprendžiant realias problemas siejant su patyrimu. Patyriminis ugdymas – tai mokymasis iš patirties. Šiuolaikinis ugdytinis turi būti mokomas spręsti gyvenimiškas problemas, ugdytis šiuolaikiniam gyvenimui aktualias kompetencijas tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant. Analizuojant STEAM ugdymo kontekstą išskiriamos keturios sritys, o lopšelyje-darželyje įgyvendinamos ugdymo programos apima 18 sričių vaikų kompetencijų, gebėjimų ugdymui. Apjungus visas sritis bus siekiama kompleksiškai taikyti ugdymo modelius ir užtikrinti veiklų tęstinumą visuminio ugdymo procese. Projekto metu planuojama sukurti  netradicines (vidaus ir lauko) erdves, kuriuose vaikus pasitiktų Eglutė.

 

 

Skip to content