Menu Close

KLAUSIMAI / PAGEIDAVIMAI / SKUNDAI

Savo klausimus, pageidavimus, pasiūlymus ar pastabas galite parašyti į žemiau esančią užklausimo formą.

  Jūsų vardas (būtina)

  Jūsų el. pašto adresas (būtina)

  Tema

  Jūsų žinutė

  Saugos klausimas (būtina)

   

   

  Tėvų (globėjų) teisės:

  • Nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, ugdymo formas ir t.t.
  • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir jo pasiekimus.
  • Dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti išsamią informaciją apie įvertinimo rezultatus.
  • Dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje.

  Tėvų (globėjų) pareigos:

  • Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
  • Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
  • Laiku patikrinti vaiko sveikatą ir pateikti informaciją lopšeliui – darželiui.
  • Apie savo vaiko ligą ar kitą neatvykimo priežastį pranešti pirmą neatvykimo dieną, telefonu (8 41) 581476.

  Skundų pateikimo tvarka
  Skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami per 10 dienų.
  Skundai taip pat gali būti pateikti elektroniniu paštu info@kursenueglute.lt Skundo turinys yra konfidencialus.

  Dėmesio!!! Jei norite gauti atsakymą, teksto gale būtinai nurodykite el. pašto adresą!

  Skip to content