Menu Close

Projektas ,,Augantis sportininkas”

Projektas ,,Augantis sportininkas”
      Sveikatos stiprinimas mūsų įstaigoje prioritetinė veikla. Nuolatos ir sistemingai vykdomi sveikatą stiprinantys projektai, renginiai. Gavus Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansinę paramą veiksmingai įgyvendinti projektai: 2017 m. „Sportuojame visi maži ir dideli“, 2018 m. „Sportuojame visa šeima“. Ugdytiniai anksti įgyja žinių, įgūdžių kaip sveikai gyventi, saugoti ir nuolat stiprinti savo sveikatą. Lopšelyje-darželyje ugdomi 166 vaikai iš jų 68 turi judėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų ir kitų somatinių susirgimų.
     Vaikų sveikai gyvensenai labai svarbus fizinis aktyvumas – judėti būnant lauke, darželyje, tai jų prigimtinio poreikio patenkinimas.
Šiuo metu pastebime, kad aktualu fizinė aktyvi veikla lauke, kadangi naujinamos lopšelio-darželio lauko erdvės norima sudaryti galimybes vaikams sportuoti ir pažinti įvairias sporto šakas lauke kiekvieną dieną. Manome, kad lauke trūksta bendrų sporto erdvių pvz. futbolo žaidimui, vaikų fizinių savybių lavinimui.
    2019 m. siekiama užtikrinti įgyvendintų projektų tęstinumą ir populiarinti sportinę veiklą bendruomenėje, mikrorajone. Įgyvendinant projektą tikimasi sukurti sportines edukacines erdves lauke, kuriose bus sudaryta galimybė patirtinei sportinei veiklai bei sveikatingumo nuostatos formavimui.
Projekto vykdymo vieta. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Eglutė“.
Trukmė. 2019-04-01 – 2019-10-31
Dalyvių tikslinė grupė. Lopšelio-darželio ir mikrorajono bendruomenė. Planuojamas dalyvių
skaičius 200.
Planuojama veikla.
1. Organizuoti sportinį renginį lauke „Augu aktyvus“ siekiant paminėti Pasaulinę sveikatos
dieną (2019-04-08).
2. Organizuoti sportinį renginį „Rieda kamuoliukas vyksta futboliukas“ sukurti bendrą
futbolo žaidimo erdvę (2019 gegužės mėn.).
3. Organizuoti renginį „Grakštūs, lankstūs, vikrūs“, kurio metu vaikai aktyviai per patirtį
sportuotų sukurtoje fizinių savybių lavinimo erdvėje taip pat panaudojant jau turimas
priemones (2019 rugsėjo mėn.).
4. Atnaujinti bendras lauko sportines erdves (futbolo, fizinių savybių lavinimo erdvės)
(2019-04-01-2019-10-31).
Projekto tikslas – Sudaryti patirtinei sportinei veiklai bei sveikatingumo nuostatos formavimui galimybes praplečiant ir atnaujinant sportines erdves, organizuojant įvairaus pobūdžio renginius lopšelio-darželio ir mikrorajono bendruomenėms.
Šiaulių rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto projektų finansinė parama projektui gauta 500 eurų.
                    Organizuotas sportinis renginys „Augu aktyvus“
      Renginys, kuris įvyko balandžio 8 d., buvo skirtas paminėti Pasaulinę sveikatos dieną. 
Renginys buvo planuotas darželio teritorijoje, tačiau dėl netikėtai užklupo pavasarinio lietaus, buvo perkeltas  į darželio salę. Džiugios, nuotaikingos nuotaikos lietus nesugadino ir visi drauge susirinkę į salę pasportavome, pažaidėme aktyvius žaidimus, plačiau pagilindami turimas žinias apie sveikos mitybos pagrindus. Išsiaiškinome su vaikais, kad geros sveikatos pagrindas yra sportas, aktyvus judėjimas, organizmo grūdinimas, taip pat ir sveikatą tausojančių produktų kasdieninis jų vartojimas. Vaikus džiugino, drauge su jais žaidė, sportavo į svečius atkeliavę ,,žvėreliai” (meškiukas ir liūtukas – Ina, logopedė ir Meilutė, judesio korekcijos mokytoja)). Visuomenės sveikatos biuro specialistė Enrika Vaznienė dar kartą su vaikais aptarė sveikos mitybos principus, kokia svarbą organizmui teikia aktyvus judėjimas, uždavinėjo klausimus (kai kuriuos įminti padėjo ir meškiukas su liutuku). Džiugių emocijų dozę gavo visi: nuo mažiausių iki didžiausių darželio ugdytinių, visi buvo aktyvūs, džiugiai nusiteikę atsisveikino su meškiuku ir liūtuku iki kito susitikimo (renginio).
Meilutė Bagdoniene, judesio korekcijos mokytoja
BeFunky Collage 1
2. Sportinis renginys „Rieda kamuoliukas vyksta futboliukas“

Gegužės 21 d. įvyko sportinis renginys „Rieda kamuoliukas vyksta futboliukas“. Buvo sudarytos galimybės vaikams sportuoti lauke sukuriant bendrą futbolo žaidimo erdvę. Renginys organizuotas su partneriais – Kuršėnų sporto mokykla. Futbolo treneris dalyvavo organizuojamoje veikloje, supažindino vaikus su pirmosiomis futbolo abėcėlės taisyklėmis. Renginio dalyviai ne tik aktyviai judėjo, tačiau įgijo patirties, kad darnus žaidimas-futbolas priklauso nuo komandos susiklausymo.

3. Renginys „Grakštūs, lankstūs, vikrūs“

Renginys „Grakštūs, lankstūs, vikrūs“ vyko rugsėjo 17 d. Renginio metu lopšelio-darželio bendruomenė aktyviai sportavo, lavino ir ugdė fizines savybes judrioje veikloje – lauko sporto aikštyne, žaidimų aikštelėse. Vaikams džiugių emocijų suteikė kartu dalyvaujant judrioje sportinėje veikloje su šeimos nariais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content