VERSIJA NEĮGALIEMS

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

Lopšelyje-darželyje veikia dvi savivaldos institucijos: lopšelio-darželio taryba ir mokytojų taryba.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA yra aukščiausioji lopšelio-darželio savivaldos institucija, sudaryta iš lopšelio-darželio bendruomenės atstovų:

  Lina Vaitkevičiutė (mama)- tarybos pirmininkė,
  Rugilė  Andrikaitė (mama)-pirmininko pavaduotoja
  Viktorija Milevičienė (auklėtoja)- sekretorė
  Dovilė Jokubauskienė (pavaduotoja ugdymui)-narė,
  Jovita Milevičienė (pavaduotoja ūkio reikalams)-narė
  Gitana Ramanauskaitė (neformaliojo ugdymo mokytoja)-narė,
  Genovaitė Padgurskienė (dietistė)-narė
  Kristina Timonienė (auklėtojos padėjėja)-narė
  Loreta Juškaitė (mama) -narė

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti lopšelio-darželio savivaldos institucija, mokytojų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

Išsamiau apie lopšelio-darželio savivaldų atliekamas fukcijas skaitykite Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė" NUOSTATAI (patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-296).