Menu Close

Vykdomas projektas ,,SPORTUOJA VISA ŠEIMA”

        Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ pradedamas vykdyti projektas 2018-04-01 „Sportuoja visa šeima“ . Projekto trukmė 2018-04-01 – 2018-06-31. Šis projektas finansuojamas Šiaulių rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo lėšomis. Visa projekto suma 370 eurų, gauta parama 300 eurų.

        Projektas rengtas remiantis tuo, kad  sveikatos stiprinimas mūsų įstaigoje prioritetinė veikla. Nuolatos ir sistemingai vykdomi sveikatą stiprinantys projektai, renginiai. Ugdytiniai anksti įgyja žinių, įgūdžių kaip sveikai gyventi, saugoti ir nuolat stiprinti savo sveikatą. Šiuo metu vaikai mažai sportuoja kartu su tėvais, seneliais. Pastebima, kad pastaraisiais metais vaikai ateinantys į lopšelį-darželį vis silpnesnės sveikatos, nepakankamos fizinės būklės.

Planuojamos veiklos projekto metu:

  1. Pasaulinės sveikatos dienos sporto renginys „Traukiame virvę kartu“ 2018-04-09.
  2. Organizuoti sportines popietes su tėvais. 4 sportinės popietės skirtos vaikams su tėvais 2018-04-01 – 2018-05-11.
  3. Renginys skatinantis masinį sportą „Sportuojame visa šeima“, 2018-05-16
  4. Sportinių erdvių atnaujinimas salėje, 2018-04-01 – 2018-06-31.

      Mūsų projekto partneriai Šiaulių r. Sveikatos visuomenės centras pagalba organizuojant sporto popietes su tėvais, renginius. Tikimąsi bendruomenės aktyvumo, palaikymo vykdant numatytas projekto veiklas. Lopšelio-darželio bendruomenė džiaugiasi laimėtu projektu ir gautu finansavimu.

Aktyvi visuomenė – sveikas rytojus!

Ugdome fiziškai aktyvius piliečius nuo mažens!

Projekto vadovė, judesio korekcijos mokytoja Dovilė Jokubauskienė

 

Projekto ,,Sportuojame visa šeima" vykdymas   

Projektas įgyvendintas Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Eglutė“. Projektas apjungiantis vaikų fizinio aktyvumo skatinimą įtraukiant visą lopšelio-darželio bendruomenę ir mikrorajono gyventojus, sportinių erdvių atnaujinimas.  Projekto tikslas: Stiprinti vaikų fizinį aktyvumą praplečiant ir atnaujinant sportines erdves, organizuojant įvairaus pobūdžio renginius lopšelio-darželio ir mikrorajono bendruomenėms. Projekto trukmė Nuo  2018 m. balandžio 1 d. iki  2018 m. birželio 31 d. Dalyvių tikslinė grupė. Lopšelio-darželio ir mikrorajono bendruomenė. Planuojamas dalyvių skaičius 200 buvo pasiektas.

Organizuotų renginių ciklas:

1. Pasaulinės sveikatos dienos sporto renginys „Traukiame virvę kartu“. Tėvai, vaikai, seneliai, bendruomenė kviečiama dalyvauti virvės traukimo varžybose. Renginys buvo su daugiau sportinių veiklų, kuriuose dalyvavo lopšelio-darželio vaikai, bendruomenė.

2. Organizuoti sportines popietes su tėvais. 4 sportinės popietės skirtos vaikams su tėvais. 2018-04-01 – 2018-05-11. Organizuotos popietės susilaukė tėvų susidomėjimo, aktyviai visi kartu sportavo.

3. Renginys skatinantis masinį sportą „Sportuojame visa šeima“, 2018-05-31. Renginys buvo perkeltas į 2018-05-16, kuriame sulaukėme daug tėvelių, kurie aktyviai sportavo kartu su vaikais. Projekto vykdytojai Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras prisidėjo prie šventės organizavimo. Taip pat buvo įtraukti dar vieni socialiniai partneriai Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniai, kurie šią sporto šventę papuošė personažais. Šis renginys buvo masiškiausias iš visų projekto vykdytų veiklų, ko buvo ir siektą. Manoma, kad projekto metu viešinimas ir trauka turėjo tam įtakos.

4. Sportinių erdvių atnaujinimas salėje, 2018-04-01 – 2018-06-31. Įsigyta naujų priemonių veikloms, kurios bus naudojamos kitose veiklose. Įsigytas kopėtėlių skersinis salėje.

Taikyti grupiniai ir masiniai renginiai, skatinti aktyviai judėti pateikiant įdomių sportinių veiklų.

Labai džiaugiamės ir dėkojame visai lopšelio-darželio bendruomenei už aktyvumą ir pagalbą įgyvendinant projektą. Dėkojame Šiaulių rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto projektų rėmimo fondui, kuris suteikė finansavimą ir galimybę įgyvendinti projektą „Sportuoja visa šeima“.

IMG_9805 IMG_9775 IMG_9793 IMG_9800 IMG_9592 IMG_9597 IMG_9626 IMG_9630 IMG_9634 IMG_9642 IMG_9646 IMG_9656 IMG_9741 IMG_9744 IMG_9760

Skip to content