Menu Close

Informacija apie pasikeitusią tvarką dėl šalyje vykdomų kibernetinių atakų

Informuojame, kad šiandien, 2023 m. spalio 17 d. gavome elektroniniu paštu laišką dėl planuojamo sprogdinimo. Pagal gautas atsakingų institucijų rekomendacijas, pranešta pagalbos tarnybai 112. Atvykus policijos pareigūnams, atlikus patalpų ir teritorijos apžiūrą buvo priimtas sprendimas tęsti įprastą veiklą.
Lopšelyje-darželyje 2023 m. spalio 17 d. organizuotas pasitarimas ir nutarta nuo 2023 m. spalio 18 d. imtis priemonių lopšelio-darželio bendruomenės saugumo užtikrinimui:
1. Užrakinti teritorijos mažuosius vartelius (jie nebus atrakinami), paliekant nerakintą pagrindinį įėjimą iš V. Kudirkos gatvės pusės.
2. Visų įėjimų ir grupių durys bus užrakintos nuo 8.30 val. iki 16.00 val. Į lopšelį-darželį bus galima patekti pro pagrindinį įėjimą (prie virtuvės).
3. Atvedus vaiką vėliau ar norint anksčiau pasiimti, tėvai pasinaudoja prie laukinių grupės durų esančiu skambučiu arba su grupės mokytoja susiekia telefonu.
4. Visą reikalingą informaciją teikia administracija: direktorė Dainora Kuprienė mob. 8 620 91 176, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viktorija Milevičienė mob.8 684 75 043.
5. Pastebėjus lopšelio-darželio teritorijoje (šalia tvoros, vartų) ar pastato patalpose įtartinus asmenis, paliktus daiktus, krepšius ar pan., nedelsiant informuokite lopšelio-darželio administraciją.
Prašome visų bendruomenės narių supratimo ir bendradarbiavimo. Suprantame nerimą ir atsirandančius nepatogumus, bet privalome būti budrūs ir atsakingi.
Informaciją parengė lopšelio-darželio administracija
Skip to content