VERSIJA NEĮGALIEMS

 


V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, LT-81149
Tel./faks. – (8 41) 58 14 76
Elektroninis paštas – info@kursenueglute.lt

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

Informuojame, kad nuo gegužės 4 d. bus užtikrinama vaikų priežiūra lopšelyje-darželyje, kai tėvams, įtėviams, globėjams būtina atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Daugiau informacijos rasite nuorodoje:

https://docs.google.com/document/d/1BQpUUsn3a1lcmZuJThPM3oZbjfGGgP2TdRT2TfSyD1c/edit?usp=drivesdk

Priežiūros paslaugos bus teikiamos vaikams, kurių tėvai (globėjai) pateikia argumentuotą prašymą ir abiejų tėvų, įtėvių, globėjų darbdavio pažymas. Gavus tokio pobūdžio prašymą, sprendimą dėl priežiūros paslaugos organizavimo vaikui priima Administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija.
Prašymus su pažymomis siųskite el. paštu prim@siauliuraj.lt bei apie sprendimą dėl reikalingos vaiko priežiūros informuokite grupės auklėtojas. Prašymą rasite nuorodoje: