VERSIJA NEĮGALIEMS

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

Vaikų pažintinių gebėjimų ugdymas vykdant projektą „ Žaidžiu ir mokausi“

 

    Vaikai, turintys vienokių ar kitokių sutrikimų, menkai domisi aplinka, vėliau formuojasi veiksmų su daiktais, žaislais poreikis, atsilieka pažintinių gebėjimų raida. Veiksmai su žaislais stereotipiški, monotoniški, trumpalaikiai, patys inicijuoti žaidimo negeba. Todėl, kilo idėja balandžio mėnesį įgyvendinti projektą „Žaidžiu ir mokausi“. Projekto tikslas – specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti ikimokyklinio ir specialiojo ugdymo grupių vaikų pažintinius gebėjimus (suvokimą, mąstymą, atmintį), tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų), bendrosios motorikos judesius.

   Per individualiąsias ir grupines specialistų pratybas vaikai žaidė stalo didaktinius  žaidimus spalvoms, formoms, dydžiams pažinti bei įtvirtinti, mokėsi pavadinti paukščius, mėgdžiojo jų „kalbą“, minė mįsles, mokėsi priskirti ir įvardinti veiksmą išgirdus žodį, tarti ir vartoti skaičių ir skaitvardžių sąvokas, prielinksnius. Ugdytiniai taip pat buvo raginami domėtis raidžių ir žodžių rašymu, braižymu ar piešimu per pasirinktą veiklą: šviesos stalo erdvėje su smėliu, gamtine medžiaga, vizualinės raiškos erdvėje piešiant, tapant, aplikuojant, raidžių šablonų darymas judesiu (rankomis, visu kūnu), kuriant raidžių koliažus, knygutes. Padedant tėveliams, vaikai, gamino savo vardo paveikslą: puošė įvairiais paveikslėliais, piešinukais.

 Tyrinėjimų ir bandymų savaitėje vaikai: lygino skystų ir birių darytų eksperimentų skirtumus (daug-mažai; ilgas-trumpas); atspėjo, kokį daiktą liečia, ištraukę daiktą iš „stebuklingo maišelio“- įvardino, nustatė jo formą, dydį, spalvą; pūtė balionus, žaidė su jais, stebėjo, kaip jie pakilo į viršų, patrynę balionu  galvos plaukus, bandė balioną pakelti nuo galvos stebėjo, kas atsitiko.

   Džiaugiamės įvykdyto projekto pasiektais rezultatais, lūkesčiais: sustiprėjo bendravimo ir bendradarbiavimo ryšiai su ugdytinių tėveliais (aktyviai įsitraukė į projekto vykdymą: knygučių, raidžių šablonų daryme), su grupių auklėtojais. Pasidalinta įgyta patirtimi, jog vaikų ugdyme smagu įtraukti ir kitokių formų pažintiniams pojūčiams ugdyti, lavinti ir(ar) stiprinti smulkosios, bendrosios motorikos įgūdžius. O svarbiausia – vaikai patyrė didelį susidomėjimą įvairiausiais atliktais tyrimais, įgijo kitokios patirties ,,žaidžiant raideles”.

Projekto vykdytojai

raidelės 1 eksperimentai