Menu Close

Seminaras ,,Išmaniųjų skaitmeninių priemonių pritaikymo patirtys ir iššūkiai šiuolaikinių vaikų ugdymo procese“

2023 m. balandžio 19 d. lopšelyje-darželyje įvyko nuotolinis („Zoom“ vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje), respublikinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojų, švietimo pagalbos specialistų gerosios patirties seminaras pagal ilgalaikės programos ,,STEAM patyriminiam ugdymui“ I modulis – ,,Išmaniųjų skaitmeninių priemonių pritaikymo patirtys ir iššūkiai šiuolaikinių vaikų ugdymo procese“, kurį organizavo Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė“ ir Šiaulių r. Švietimo pagarbos tarnyba.

Šalies ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai, švietimo pagalbos specialistai parengė pranešimus, dalinosi turimomis žiniomis, atskleidžiant inovatyvų, šiuolaikiškų skaitmeninių mokymo priemonių ir klasikinių ugdymo(si) metodų dermę, kuriant ugdymosi aplinkas, dalinosi praktiniais patarimais kaip kurti inovatyvias veiklas, priemones, naudojant įvairias skaitmenines platformas, kurios motyvuotų vaikus įsitraukti į ugdymo procesą.

 

Skip to content