VERSIJA NEĮGALIEMS

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

Asmens duomenų saugos įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/43cddd8084cc11e8ae2bfd1913d66d57

 

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė"  ,,Asmens duomenų tvarkymo taisyklės"  ,  (1 priedas ,,Asmens duomenų tvarkymo ir teikimo susitarimas").

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė"  ,,Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika"

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Eglutė"  ,,Ugdytinio asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos reglamentas"

 

Teisės aktų paieška LR Seimo dokumentų paieškos sistemoje

Šiaulių rajono savivaldybės teisės aktai skelbiami elektroniniame teisės aktų registre e-TAR

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

 

Nuorodos į skelbiamus teisės aktus: