Menu Close

Mokestis už darželį

      Gerbiami tėveliai,

Kviečiame susipažinti su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimu ,,DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Nr. T-301 (TARYVOS SPRENDIMAS NR.-301, Suvestinė redakcija nuo 2023-09-01).

  „5. Vienos dienos mokesčio dydis už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, maitinimą nustatomas atsižvelgiant į vaiko amžių,

buvimo grupėje laiką ir maitinimų skaičių:

5.1. 0–3 metų vaikams – 2,80 Eur (pusryčiai – 0,65 Eur, pietūs – 1,50 Eur, pavakariai – 0,65 Eur);

5.2. 3–5 metų vaikams – 3,00 Eur (pusryčiai – 0,70 Eur, pietūs – 1,60 Eur, pavakariai – 0,70 Eur);

5.3. vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, – 1,40 Eur (pusryčiai – 0,70 Eur, pietūs – pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, pavakariai – 0,70 Eur).“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. rugsėjo 1 d.

Už lopšelio-darželio ugdytinių mitybą mokama pagal pateiktą kvitą iki einamojo mėnesio 15 d. Lietuvos pašto skyriuose ar elektronine bankininkyste.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas  – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė”.
Gavėjo sąskaita  – LT614010044200848027, DnB Bankas, kodas 40100.
Ugdytinių lankomumas registruojamas auklėtojų el. dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose. Ugdytiniui susirgus ar neatvykus į grupę dėl kitų priežasčių, tą pačią dieną iki 9.00 val. informuoti grupės auklėtoją ar telefonu 8 (41) 581 476.

 Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams ir pirmokams

Šiaulių rajono Administracijos direktoriaus įsakymas (Įsakymas) ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo patvirtinimo” (pridedamas aprašas Mokyklos nelankymo tvarkos aprašas).

Skip to content