VERSIJA NEĮGALIEMS

 


V. Kudirkos g. 28, Kuršėnai, LT-81149
Tel./faks. – (8 41) 58 14 76
Elektroninis paštas – info@kursenueglute.lt

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

      Gerbiami tėveliai,

        Kviečiame susipažinti su Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T-93 ,,Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d.  sprendimo Nr. T-301 ,,DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO” (Tarybos sprendimas Nr. T-93).

Prašome susipažinti su naująja tvarka dėl vaikų išlaikymo lopšelyje – Mokestis už vaikų išlaikymą 2020 09 08

Už lopšelio-darželio ugdytinių mitybą mokama pagal pateiktą kvitą iki einamojo mėnesio 15 d. Lietuvos pašto skyriuose ar elektronine bankininkyste.
Mokėjimo rekvizitai
Gavėjas  – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė”.
Gavėjo sąskaita  – LT614010044200848027, DnB Bankas, kodas 40100.
Ugdytinių lankomumas registruojamas auklėtojų el. dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose. Ugdytiniui susirgus ar neatvykus į grupę dėl kitų priežasčių, tą pačią dieną iki 9.00 val. informuoti grupės auklėtoją ar telefonu 8 (41) 581 476.

 Dėl nemokamo maitinimo priešmokyklinukams ir pirmokams