Menu Close

Ugdymas

Vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

Šiuo metu lopšelio-darželio pedagogai dirba vadovaudamiesi programomis:

Integruojamos šios programos:

  • Sveikatos stiprinimo programa ,,Būsiu sveikas ir saugus” 2018-2023
  • „Alkoholio, tabako ir kitus psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos”;
  • „Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos”;
  • Ikimokyklinio ugdymo socialinių ir emocinių kompetencijų lavinimo programa ,,Kimochi”
  • tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“.
Skip to content