VERSIJA NEĮGALIEMS

Steigėjas
Steigėjas
Draugaukime Facebook’e!

     Palengva krapnojant vėsiam lietučiui 2019 m. gegužės 4 dieną (šeštadienį) į Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro parodų salę rinkosi poezijos mylėtojai, poetai, literatai iš visos Lietuvos į XV-ąjį respublikinį poezijos konkursą skirtą anykštėno tautodailininko, literato, klieriko Karolio Širvinsko atminimui, kurį organizuoja Lietuvos paramos ir labdaros fondas „Baltasis balandis“, kurio prezidentė ir yra Karolio Širvinsko mama Aldona Širvinskienė.

Susirinko gana gausus konkurso dalyvių  būrys iš visos Lietuvos net 46 dalyviai.

Šventę atidarė  Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro vaikų ir jaunimo grupė  ,,Ikaras”, jaunieji aktoriukai, parodė meninę kompoziciją  „Paukščiai” kuriems vadovauja Leontina ir Petras Valskiai.

Konkurso dalyvius sveikino ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Eglutė”, jaunosios skaitovės, kurias paruošė auklėtoja Valerija Aleksandravičienė,  padedant mamytėms. Lėja  Macevičiūtė paporino auklėtojos sukurtą žemaitišką pasakėčią  „Išmalda”, o Augustė Bučinskaitė padeklamavo žemaitiškai apie pavasarį  „Pavasaris”, kurio autorė taip pat auklėtoja Valerija Aleksandravičienė. Amelija Aleksandravičiūtė padeklamavo močiutės sukurtą eilėraštuką „Gimtinės spalvos”, o Eva Andrikaitytė padeklamavo meninio ugdymo mokytojos Vidos Butkienės sukurtą eilėraštį „Nupinsim ilgą juostą”. Po pasirodymo mergaitės buvo apdovanotos tulpių žiedais ir  knygele „Cirulielis” parašyta žemaičių tarme. Už knygutes dėkojame paramos ir labdaros fondui ,,Švieskime vaikus” ir Juditai  Šakočiuvienei.

                                                                                                                    Auklėtoja Valerija Aleksandravičienė

Bendra konkurso nuotrauka Visus sveikina Lietuvos respublikos seimo pirmininko poirmoji pavaduotoja R.Baškienė Visus sveikina Labdaros ir paramos fondo Baltasis balandis prezidentė A.Širvinskienė Deklamuoja Amelija Deklamuoja Augustė   Dovanos skaitovėms