Menu Close

Metodinė diena ,,Įtraukiojo ugdymo galimybės per projektinę veiklą“

   Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis ,,Eglutė” ir Šiaulių lopšelis-darželis ,,Kregždutė” įgyvendina projektą ,,Įtraukiojo ugdymo modelio kūrimas: pasirengimas, įgyvendinimas ir veiklų tobulinimas”.
  Lapkričio 15 dieną Šiaulių lopšelyje-darželyje ,,Kregždutė” susitiko projekto dalyviai, socialiniai partneriai. Metodinėje dienoje ,,Įtraukiojo ugdymo galimybės per projektinę veiklą“ švietimo pagalbos specialistai ir mokytojai aptarė geruosius įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo pavyzdžius. Pasidalino patirtimis, pastebėjimais, ugdymo procese naudojamomis priemonėmis, projekto metodo taikymo galimybėmis, kaip sėkmės rodikliu, organizuojant įtraukųjį ugdymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Dėkojame patirtimi pasidalijusioms kolegėms iš Šiaulių r. lopšelis-darželis ,,Eglutė”, Šiaulių lopšelio-darželio ,,Kregždutė”, Šiaulių lopšelio-darželio ,,Žirniukas”, Šiaulių Petro Avižonio ugdymo centro.
Skip to content